714-0277/02 – Deskriptivní geometrie (BcDg)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Deskriptivní geometrie je praktická disciplína, která se snaží svými metodami a svou stavbou význačně přispět k rozvoji prostorové představivosti, tvůrčích schopností a logického myšlení. V první části seznamuje studenty se všemi běžně užívanými zobrazovacími metodami, které mohou být užitečné pro praxi technika. Úkolem druhé části je seznámení s geometrickými vlastnostmi a užitím různých křivek a ploch. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve stavebních oborech. U grafických prací je preferováno ruční rýsování, při němž mohou studenti prokázat svůj smysl pro přesnost, trpělivost, poctivost a estetické cítění.

Povinná literatura:

Černý, J. – Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Praha, ČVUT 1998. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Cholevová,I. – Lubojacký, B. – Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 2. – Kótované promítání. Ostrava, VŠB - TU 1998. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. – Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Ostrava, VŠB - TU 1995. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Ostrava, VŠB – TU 1995.

Doporučená literatura:

Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB – TU 1997. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie. Ostrava, VŠB – TU 1996. Doležal, M. – Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe. Ostrava, VŠB – TU 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Podmínky pro udělení zápočtu: účast na cvičeních, odevzdání zápočtových prací v požadované kvalitě, Za odevzdání zápočtových prací získá student 5 b. Další body (0 až 15) lze získat vypracováním doplňkových domácích cvičení. Celkem je tedy možno ze cvičení obdržet maximálně 20 bodů. Zkouška: Kombinovaná Praktická část max. 60 bodů. teoretická část max. 20 bodů. Celkem max. 80 bodů. Student musí uspět v každé části kombinované zkoušky: V praktické části musí získat minimálně 25 bodů, v teoretické části minimálně 5 bodů. Bodové hodnocení se získá součtem bodů ze cvičení (max. 20) a zkoušky (max. 80) a klasifikuje se takto: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Teoretické otázky kopírují osnovu přednášek 1. okruh otázek - princip některé z probraných promítacích metod 2. okruh otázek - geometrické vlastnosti některé z probraných křivek či ploch

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Rovnoběžné promítání, souřadnicový systém. Kótované promítání - zobrazení základních útvarů, spád, průsečnice dvou rovin, otáčení roviny. 2. Mongeova projekce - zobrazení základních útvarů, polohové a metrické úlohy. 3. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení základních útvarů, zářezová metoda. 4. Kosoúhlé promítání - zobrazení základních útvarů, vojenská a kavalírní perspektiva. Nevlastní útvary. Základní pojmy středového promítání. 5. Lineární perspektiva - základní pojmy, vázané metody. 6. Křivky - obecný úvod. Kružnice, elipsa. 7. Další kuželosečky. Šroubovice. 8. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. 9. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 10. Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy, zborcené kvadriky. 11. Konoidy, konusoidy a další zborcené plochy. 12. Translační, klínové plochy a další plochy stavební praxe. 13. Řezy, průniky ploch, klenby - ukázky konkrétních příkladů. 14. Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Seznámení. Úvod do střech a do osvětlení. 2. Řešení střech v kótovaném promítání. Osvětlení a konstrukce modelu vyřešené střechy. 3. Střechy se zakázanými okapy - osvětlení a zobrazení v Mongeově promítání. 4. Střecha se zastavěným koutem - zobrazení pomocí zářezové metody a osvětlení v pravoúhlé axonometrii. 5. Střešní okapy v různé výšce - zobrazení a osvětlení v kosoúhlém promítání. 6. Zobrazení a osvětlení vyřešené střechy ve dvoj- a trojúběžníkové perspektivě. 7. Kruhový oblouk a šroubovice v různých projekcích. 8. Rotační plochy v Mongeově promítání a ve vojenské perspektivě. 9. Schodová plocha a vinutý sloupek. 10. Hyperbolický paraboloid. Rotační zborcený hyperboloid. 11. Kruhový a parabolický konoid. Plocha štramberské Trúby. 12. Montpellierský a marseilleský oblouk. Plocha šikmého průchodu. 13. Hacarova a další plochy stavební praxe. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 5 3
                Zápočtové práce Projekt 5  5 3
                Domácí cvičení Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Praktické příklady Písemná zkouška 60  25 3
                Teoretické otázky Písemná zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní