714-0286/01 – Výpočetní technika a algoritmy (BcVTA)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC20 RNDr. Břetislav Krček, CSc.
KRC23 Mgr. Jitka Krčková, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
STA50 RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem je seznámit se základními principy používanými při řešení problémů na počítači, seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami a naučit se je implementovat a používat. Získat vědomosti a dovednosti nezbytné pro návrh algoritmu, zapsat jej v programovacím jazyce (Delphi) a odladit.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se student seznámí se základy výpočetní techniky a algoritmizace. Výuka je věnována tvorbě algoritmů a datovým typům v obecné podobě. Sestavené algoritmy jsou realizovány v konkrétním programovacím jazyce. Z didaktických důvodů je voleno prostředí Delphi, které umožňuje ovládání podle běžných standardů Windows. Pozornost je věnována tvorbě programu a datovým strukturám. Výklad bude demonstrován na praktických příkladech zejména ze stavební praxe se zaměřením na zpracování experimentálních dat. Probírané algoritmy jsou obecně využitelné i v jiných programovacích jazycích, při tvorbě maker a www stránek.

Povinná literatura:

Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ ) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava 2006.

Doporučená literatura:

Wirth, N. : Algoritmy a štrukúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. Töpflerová, D. - Töpfler, P. : Sbírka úloh z programování. Grada, Praha 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět končí klasifikovaným zápočtem. Všechny body pro hodnocení lze proto získat přímo na cvičeních za individuální programy a za výsledky testů (1.test 30 b., 2.test 40 b., u každého testu je možný jeden opravný termín). Individuální programy musí být odevzdány formou protokolu až po předvedení programu na počítači. Programy jsou dva po 15 bodech, za každý týden zdržení po řádném termínu odevzdání se odečítají 2 body.

E-learning

Další požadavky na studenta

.................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň předmětu 1. Algoritmizace 1.1. Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmu, jazyk vývojových diagramů, vytváření jednoduchých algoritmů, základní datové typy. 1.2. Cykly, základní řídící struktury, zásady strukturovaného programování. 1.3. Pole, algoritmy s jednorozměrnými poli, též třídící algoritmy. 2. Delphi 2.1. Integrované vývojové prostředí, stavba programu, datové typy. 2.2. Výrazy a příkazy. 2.3. Strukturované datové typy. 2.4. Procedury a funkce. 2.5. Práce se soubory. K vytváření a zápisu algoritmů se nejprve používají převážně vývojové diagramy (VD), od počátku výuky se však postupně přechází k zápisům v Delphi (D). Osnova cvičení: 1. Algoritmus. Jazyk vývojových diagramů. VD: Vytváření jednoduchých algoritmů. D: Datové typy integer, real. 2. VD: Algoritmy s cykly. Delphi (D): Integrované vývojové prostředí, přepis vybraných příkazů a řídících struktur z VD. 3. VD: Algoritmy s cykly. D: Jednoduché datové typy (ordinální typy a real), užití v programech. 4. VD: Pole (jednorozměrné). D: Příkazy vstupu a výstupu. 5. VD: Numerický výpočet integrálu metodou obdélníkovou. D: Program na výpočet integrálu (praktický příklad). Zadání 1. individuálního programu. 6. VD: Pole a vnořené cykly. D: Strukturované datové typy. 7. 1. test (na VD). D: Další metody numerického výpočtu integrálu, praktické aplikace. 8. VD: Algoritmy pro práci s poli (třídící algoritmy). D: Programy s maticemi. 9. (Dále jen D:) Podprogramy (funkce). Zadání 2. individuálního programu. 10. Podprogramy (procedury), bloková struktura programu. 11. Textový soubor. Řetězce. Práce s textovými informacemi. 12. Soubory, typy souborů, práce se soubory. Programy s podprogramy. 13. 2. test. Práce na individuálních programech. 14. Rezerva, samostatná práce, opravy testů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  5 3
        Písemka Písemka 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní