714-0286/02 – Výpočetní technika a algoritmy (BcVTA)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC20 RNDr. Břetislav Krček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem je seznámit se základními principy používanými při řešení problémů na počítači, seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami a naučit se je implementovat a používat. Získat vědomosti a dovednosti nezbytné pro návrh algoritmu, zapsat jej v programovacím jazyce (Delphi) a odladit.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se student seznámí se základy výpočetní techniky a algoritmizace. Výuka je věnována tvorbě algoritmů a datovým typům v obecné podobě. Sestavené algoritmy jsou realizovány v konkrétním programovacím jazyce. Z didaktických důvodů je voleno prostředí Delphi, které umožňuje ovládání podle běžných standardů Windows. Pozornost je věnována tvorbě programu a datovým strukturám. Výklad bude demonstrován na praktických příkladech zejména ze stavební praxe se zaměřením na zpracování experimentálních dat. Probírané algoritmy jsou obecně využitelné i v jiných programovacích jazycích, při tvorbě maker a www stránek.

Povinná literatura:

Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmy a datové struktury. Elektronické učební texty VŠB, Ostrava 2007. ( http://mdg.vsb.cz/M/ ) Krček, B. - Kolomazník, I. : Algoritmizace a programování v Delphi. Skriptum VŠB, Ostrava 2006.

Doporučená literatura:

Wirth, N. : Algoritmy a štrukúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. Töpflerová, D. - Töpfler, P. : Sbírka úloh z programování. Grada, Praha 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět končí klasifikovaným zápočtem. Všechny body pro hodnocení lze proto získat za absolvování konzultací a za výsledky testů (1.test 30 bodů, 2.test 40 bodů, u každého testu je možný jeden opravný termín).

E-learning

Další požadavky na studenta

..........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň předmětu 1. Algoritmizace 1.1. Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmu, jazyk vývojových diagramů, vytváření jednoduchých algoritmů, základní datové typy. 1.2. Cykly, základní řídící struktury, zásady strukturovaného programování. 1.3. Pole, algoritmy s jednorozměrnými poli, též třídící algoritmy. 2. Delphi 2.1. Integrované vývojové prostředí, stavba programu, datové typy. 2.2. Výrazy a příkazy. 2.3. Strukturované datové typy. 2.4. Procedury a funkce. 2.5. Práce se soubory. Osnova konzultací: 1. Algoritmus. Jazyk vývojových diagramů. Vytváření jednoduchých algoritmů. Algoritmy s cykly. Pole a vnořené cykly. Datové typy integer, real. Integrované vývojové prostředí, přepis vybraných příkazů a řídících struktur z VD do Delphi. Jednoduché programy. 2. Podprogramy (procedury a funkce), programy s maticemi, soubory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 2
        Programy Jiný typ úlohy 30  15
        Písemky Písemka 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3607) Stavební inženýrství (3607R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3651) Stavební inženýrství (3651R999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní