714-0288/01 – Algoritmy a programování (AaP)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem je seznámit se základními principy používanými při řešení úloh na počítači. Předmět bude věnován vytváření programových aplikací zaměřených na řešení úloh ze stavebnictví. Jako programovací prostředky bude používáno Delphi a Matlab.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači budou seznámeni s návrhem aplikací v Delphi a s vytvářením programů v Matlabu. V průběhu předmětu budou řešeny modelové úlohy, které vyžadují použití numerických algoritmů. Důraz bude kladen na sepětí matematické formulace úlohy a jejího programového popisu s konkrétní inženýrskou aplikací. Část předmětu bude věnována grafickému zpracování výsledků.

Povinná literatura:

1. mdg.vsb.cz/portal/ 2. Kučera, R.: Numerické metody. VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 80-248-1198-7, ( http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_NM.html ) 3. Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 80-248-1198-7, ( http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/ADS/ads.pdf )

Doporučená literatura:

1. Písek, J.: Začínáme programovat v Delphi. Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-9008-4. 2. Kubíček, M., Dubcová, M., Janovská, D.: Numerické metody a algoritmy. 2. vyd., VŠCHT Praha 2005, ISBN 80-7080-558-7. 3. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL, Praha 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu ============================================= Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: - účast ve cvičeních, 20 % neúčasti lze omluvit - odevzdání 2 programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě (po 20 bodech) - absolvování 2 písemných testů (po 30 bodech) Požadované znalosti jsou shodné s osnovou předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden. Náplň cvičení -------------------- 1. Vytváření aplikací v Delphi. 2. Tvorba jednoduchých grafických aplikací – použití oken. 3. Řešení úloh v Delphi – třídící algoritmy. 4. Řešení úloh v Delphi – výpočet kořenů rovnic. 5. Základy použití Matlabu. 6. Kreslící příkazy pro 1D a 2D grafiku. 7. Grafické modelování: interpolace a aproximace křivek a ploch. 8. Přibližný výpočet integrálu a derivace. 9. Přibližný výpočet dvojného integrálu. 10. Aplikace integrálu – výpočty momentů. 11. Aplikace derivace – průhyb nosníku. 12. Aplikace vlastních čísel – vibrace mostu. 13. Řešení vybraných úloh. 14. Hodnocení, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  25 3
        Písemka Písemka 50  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.