714-0305/01 – Seminář z matematiky (SzM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity1
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuRNDr. Helena Vrbenská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se již nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Úkolem předmětu doplnit a zopakovat to učivo středoškolské matematiky (v rozsahu osnov gymnázia), jehož znalost je nutnou podmínkou pro zvládnutí přednášek a cvičení v základním kurzu matematiky na strojní fakultě. Předmět je velmi důležitý zejména pro studenty se slabšími výsledky z matematiky na střední škole a pro studenty těch středních škol, na nichž se matematika učí s menším rozsahem i obsahem.

Povinná literatura:

Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. Středoškolské učebnice matematiky.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení 1. Základy matematické logiky: konstanta, proměnná, výrok, operace s výroky. Teorie množin: druhy množin, operace s množinami, číselné množiny, intervaly. 2. Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 3. Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 4. Rovnice: lineární, lineární s parametrem, kvadratické (i v oboru komplexních čísel), iracionální, soustavy dvou lineárních i nelineárních rovnic o dvou neznámých. 5. Nerovnice: lineární, v součinovém a podílovém tvaru (řešení pomocí nulových bodů), kvadratické, soustavy. 6. Absolutní hodnota.Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( řešení pomocí nulových bodů). 7. Funkce: vlastnosti, definiční obor, funkce lineární, kvadratická, kubická , iracionální, lomená. 8. Exponenciální a logaritmické funkce. Pravidla pro logaritmování, logaritmování a odlogaritmování výrazů. Exponenciální rovnice a nerovnice. 9. Goniometrické funkce, jejich grafy a hodnoty. Goniometrické rovnice a nerovnice. 10. Analytická geometrie v rovině: vektory, přímka - typy rovnic, graf, kružnice - typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec. 11. Elipsa, hyperbola (graf lineární lomené funkce), parabola (graf kvadratické funkce). Určení základních parametrů doplněním na čtverec. 12. Posloupnosti a řady. 13. Komplexní čísla. 14. Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku