714-0332/01 – Repetitorium z konstruktivní geometrie (RzKG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity0
Garant předmětuMgr. František ČervenkaGarant verze předmětuRNDr. Milan Doležal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0007 Mgr. František Červenka
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Repetitorium z konstruktivní geometrie je určeno studentům, kteří potřebují osvětlit blíže učivo předmětu Geometrie. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami předmětu Konstruktivní geometrie, který se vyučuje ve předchozím semestru. Předpokládá se přitom alespoň povrchní znalost zobrazovacích metod. Akcent je kladen na konstrukci jednoduchých těles v Mongeově promítání i v pravoúhlé axonometrii, jejich rovinné řezy a průsečíky s přímkou, dále na konstrukci šroubovice, šroubových ploch a na plochy rotační. V jednotlivých kapitolách budou řešeny příklady, analogické úlohám, které jsou zařazovány do písemné části zkoušky.

Povinná literatura:

1/ Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997.ISBN 80-7078-465-2 2/ Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996.ISBN 80-7078-388-5 3/ Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. - Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-7078-262-5 4/ Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-248-0407-7 5/ Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie (pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998.ISBN 80-7078-127-0 6/ Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.ISBN 80-7078-282-X 7/ Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999.ISBN 80-7078-689-2 8/ www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967. Medek, V. - Zámožík, J.: Konstr. geom. pre technikov, ALFA, Bratislava, 1978. http://mdg.vsb.cz/M

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je nepovinný, účast je zcela dobrovolná, není ukončen zápočtem ani zkouškou.

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Mongeovo promítání-užití zákl.úloh pro konstrukci prostorových vztahů 2 --dtto-- 3 --dtto-- 4 Pravoúhlá axonometrie-konstrukce základních těles s podstavou v průmětně 5 --dtto--+rovinné řezy a průsečíky přímky 6 Konstrukce šroubovice a jejího průvodního trojhranu 7 Konstrukce šroubových ploch,tečná rovina šroub.plochy 8 --dtto-- 9 --dtto-- 10 Rotační plochy-vytvoření,tečná rovina,řez na ploše,průsečíky přímky 11 --dtto-- 12 --dtto-- 13 Průniky rotačních ploch 14 REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.