714-0335/01 – Repetitorium z matematiky I (RzMI)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity1
Garant předmětuRNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAH0037 Mgr. Monika Jahodová, Ph.D.
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Repetitorium z matematiky I je určeno studentům, kteří z jakýchkoliv důvodů neuspěli u zkoušky z předmětu Matematika I a mají zájem o úspěšné vykonání této zkoušky. Jeho obsah se v podstatě kryje s osnovami tohoto předmětu. Cílem repetitoria je umožnit pochopení učiva matematiky řešením konkrétních příkladů. Repetitorium bude zaměřeno zejména na praktickou část zkoušky, BUDOU ŘEŠENY ÚLOHY ODPOVÍDAJÍCÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY.

Povinná literatura:

Vrbenská H., Bělohlávková J.: Základy matematiky pro bakaláře I. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. ISBN 978-80-248-2093-4. http://www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura:

REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha: Academia, 2001. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-0883-7. http://mdg.vsb.cz/portal

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Jde o nepovinný předmět, další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Opakování stěžejních kapitol z předmětu Matematika I., především reálné funkce jedné reálné proměnné, diferenciální počet, lineární algebra a analytická geometrie v prostoru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3907) Energetika (3907R012) Energetika 21.století K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3907) Energetika (3907R012) Energetika 21.století K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3907) Energetika (3907R012) Energetika 21.století K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku