714-0341/03 – Konstruktivní geometrie I (KGI)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Milan Doležal, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Milan Doležal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
TUM20 RNDr. Milan Tůma
Fiktivní Uživatel
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Konstruktivní geometrie I je zaměřen především na rozvoj prostorové představivosti. Dalšími cíly jsou rozvoj logického myšlení a pěstování přesného a úhledného grafického projevu. V tomto semestru se studenti seznámí se základními promítacími metodami potřebnými pro praxi strojního inženýra - Mongeovou projekcí a pravoúhlou axonometrií, ohniskovými vlastnostmi kuželoseček a základními tělesy.

Povinná literatura:

Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB Ostrava, 1989 Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997 Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996 Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. - Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967 Medek, V. - Zámožík,J.: Konstr. geom. pre technikov, ALFA, Bratislava, 1978 Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB Ostrava, 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do předmětu konstruktivní geometrie. Mongeova projekce - zobrazení bodu, přímky, roviny. 2. Mongeova projekce - základní úlohy polohy. 3. Mongeova projekce - základní úlohy metrické. 4. Osová afinita. 5. Pravoúhlá axonometrie - trimetrie, dimetrie, izometrie, technická dimetrie. Zobrazení bodu, přímky, roviny. 6. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy. 7. Pravoúhlý průmět kružnice. (Proužková konstrukce elipsy, sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce). 8. Zobrazení kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 9. Hranolová plocha, hranol, řez rovinou. 10. Válcová plocha, válec, řez rovinou. 11. Středová kolineace. 12. Jehlanová plocha, jehlan, řez rovinou. 13. Kuželová plocha, kužel, řez rovinou. 14. Kulová plocha, koule, řez rovinou. Princip konstrukce průsečíků přímky s plochou a tělesem. Cvičení 1. Ohniskové vlastnosti elipsy. 2. Ohniskové vlastnosti hyperboly. 3. Ohniskové vlastnosti paraboly. 4. Konstrukce kuželoseček z daných prvků. 5. Základní úlohy polohy v Mongeově projekci. 6. Základní úlohy polohy v Mongeově projekci. 7. Metrické základní úlohy v Mongeově projekci. 8. Metrické základní úlohy v Mongeově projekci. 9. Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii. 10. Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii. 11. Konstrukce kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 12. Konstrukce hranolů a jehlanů z daných prvků. 13. Konstrukce válců a kuželů z daných prvků. 14. Konstrukce koule z daných prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku