714-0342/04 – Konstruktivní geometrie II (KGII)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuRNDr. Milan Doležal, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Milan Doležal, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
Fiktivní Uživatel
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Hlavním cílem předmětu Konstruktivní geometrie II je rozvoj prostorové představivosti a logického myšlení. Studenti se seznamují s geometrickými vlastnostmi ploch (vytvoření, řezy a průniky rotačních ploch, šroubové plochy, rozvinutelné plochy), s prostorovými křivkami (šroubovice) a seznamují se také se základy kinematické geometrie. Výběr a rozsah látky je zaměřen na technicky významné křivky a plochy se zřetelem k jejich praktické aplikaci ve strojních oborech.

Povinná literatura:

Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999. Urban, A. - Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha 1967. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha 1966. Hajkr, O., - Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava 1989.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Rotační plochy - vytvoření, meridiány, rovnoběžky, tečná rovina. Zobrazení plochy v Mongeově projekci a v pravoúhlém promítání na nárysnu. Řez plochy rovinou. 2. Rotační kvadratické plochy - vytvoření, klasifikace, řezy rovinou. 3. Zborcený rotační hyperboloid. 4. Průniky rotačních ploch - metody konstrukce v závislosti na vzájemné poloze os ploch a na volbě zobrazovací metody. 5. Průniky rotačních kvadratických ploch - průmět do roviny určené jejich rovnoběžnými nebo různoběžnými osami. Šroubovice - definice, průvodní trojhran, řídící kužel tečen. 6. Šroubové plochy - vytvoření, klasifikace, vlastnosti, zobrazení. 7. Základy rovinné kinematické geometrie - kotálivý pohyb, evoluta a evolventa, cykloidy. 8. Cvičení 1. Řezy hranolů a jehlanů rovinou. 2. Řezy válců rovinou. 3. Řezy kuželů rovinou. 4. Řezy koule rovinou. Průsečíky přímky s tělesem. 5. Rotační plochy - zobrazení, konstrukce tečné roviny. 6. Řezy rotační plochy rovinou. 7. Průniky rotačních ploch. 8. Konstrukce a zobrazení rotačních kvadratických ploch. 9. Řezy rotačních kvadratických ploch rovinou. 10. Řezy rotačních kvadratických ploch rovinou. 11. Průniky rotačních kvadratických ploch. 12. Konstrukce a zobrazení šroubovice, průvodní trojhran. 13. Šroubové plochy přímkové - klasifikace, zobrazení, tečná rovina, řez rovinou. 14. Šroubové plochy přímkové - klasifikace, zobrazení, tečná rovina, řez rovinou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku