714-0351/01 – Počítače a algoritmizace (PaA)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV16 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se student seznámí se základy práce na počítači a se základy programování. První část výuky je věnována tvorbě algoritmů v obecné podobě bez ohledu na zvolený programovací jazyk. Druhou část tvoří práce s konkrétním programovacím jazykem, kterým je z didaktických důvodů jazyk Pascal. Pozornost je věnována tvorbě programu a datovým strukturám. Náplní závěrečné části semestru jsou základy práce v prostředí pro matematické a inženýrské výpočty Matlab.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Princip činnosti počítače, algoritmizace úloh. 2. Tvorba vývojových diagramů, struktura programu v jazyku Pascal. 3. Jednoduché příkazy, příkaz if. 4. Příkazy cyklu while, repeat. 5. Příkaz cyklu for. Strukturovaná proměnná pole. 6. Procedury a funkce, standardní funkce. 7. Soubor, práce se souborem. 8. Další datové typy - interval, záznam, množina. 9. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytvoření matice (vypsáním prvků, pomoci kroku). Skládání matic. Uložení a načtení proměnných (soubory *.mat a *.txt). Řetězce. Příkazy size, length, cd, dir, delete, diary, funkce zeros, eye, ones, rand, magic, diag, tril, triu, max, min, sum. Matematické funkce exp, sin, round atp. 10. Tvorba grafu funkce jedné a dvou proměnných, parametrické křivky v rovině a prostoru. Příkazy plot, plot3, xlabel, ylabel, zlabel, title, axis, text, gtext, mesh, surf, contour. 11. Podmíněný příkaz if, příkazy cyklu for, while. 12. Programování v Matlabu. Příkazový M-soubor, funkční M-soubor. Vstup a výstup. 13. Rezerva Cvičení 1. Spuštění počítače, prostředí Windows, práce s myší, práce s okny, spuštění programu, tvorba ikon, správa dat ve Windows. 2. Integrované prostředí jazyka Pascal, proměnná, přiřazení, konstanty, čtení z klávesnice, výpis na obrazovku. 3. Jednoduchý program a jeho spuštění. 4. Práce s cyklem. 5. Jednodimenzionální a dvoudimenzionální pole. 6. Vytvoření procedury. Zadání programu. 7. Vypracování programu. 8. Písemný a praktický test, odevzdání programu. 9. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytvoření matice (vypsáním prvků, pomoci kroku). Skládání matic. Uložení a načtení proměnných (soubory *.mat a *.txt). Řetězce. Příkazy size, length, cd, dir, delete, diary, funkce zeros, eye, ones, rand, magic, diag, tril, triu, max, min, sum. Matematické funkce exp, sin, round atp. 10. Tvorba grafu funkce jedné a dvou proměnných, parametrické křivky v rovině a prostoru. Příkazy plot, plot3, xlabel, ylabel, zlabel, title, axis, text, gtext, mesh, surf, contour. 11. Podmíněný příkaz if, příkazy cyklu for, while. 12. Zadání úlohy. 13. Písemný a praktický test 14. Odevzdání úlohy. Udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku