714-0363/02 – Seminář z matematiky (SzM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity0
Garant předmětuMgr. Marie DostálováGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Úkolem předmětu doplnit a zopakovat to učivo středoškolské matematiky (v rozsahu osnov gymnázia), jehož znalost je nutnou podmínkou pro zvládnutí přednášek a cvičení v základním kurzu matematiky na strojní fakultě. Předmět je velmi důležitý zejména pro studenty se slabšími výsledky z matematiky na střední škole a pro studenty těch středních škol, na nichž se matematika učí s menším rozsahem i obsahem.

Povinná literatura:

Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. Středoškolské učebnice matematiky.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova cvičení 1.Základy matematické logiky: konstanta, proměnná, výrok, operace s výroky. Teorie množin: druhy množin, operace s množinami, číselné množiny, intervaly. 2.Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 3.Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 4.Rovnice: lineární, lineární s parametrem, kvadratické (i v oboru komplexních čísel), iracionální, soustavy dvou lineárních i nelineárních rovnic o dvou neznámých. 5.Nerovnice: lineární, v součinovém a podílovém tvaru (řešení pomocí nulových bodů), kvadratické, soustavy. 6.Absolutní hodnota.Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( řešení pomocí nulových bodů). 7.Funkce: vlastnosti, definiční obor, funkce lineární, kvadratická, kubická , iracionální, lomená. 8.Exponenciální a logaritmické funkce. Pravidla pro logaritmování, logaritmování a odlogaritmování výrazů. Exponenciální rovnice a nerovnice. 9.Goniometrické funkce, jejich grafy a hodnoty. Goniometrické rovnice a nerovnice. 10.Analytická geometrie v rovině: vektory, přímka - typy rovnic, graf, kružnice - typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec. 11.Elipsa, hyperbola (graf lineární lomené funkce), parabola (graf kvadratické funkce). Určení základních parametrů doplněním na čtverec. 12.Posloupnosti a řady. 13.Komplexní čísla. 14.Závěrečný test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.