714-0365/08 – Základy matematiky (ZM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuMgr. Milena Luňáčková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL10 Mgr. Jana Bělohlávková
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
DOL30 doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
JAR71 Mgr. Marcela Jarošová
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
LUN44 Mgr. Milena Luňáčková, Ph.D.
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
OTI73 Mgr. Petr Otipka
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
SKN002 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.
SKA74 Mgr. Sylvie Skalníková
MIC75 Mgr. Magda Štěpánová
SVO19 Mgr. Ivona Tomečková, Ph.D.
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
VOL18 RNDr. Jana Volná, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Na fakultu jsou přijímáni studenti z rozdílných typů středních škol, na nichž je odlišný obsah i rozsah výuky matematiky. Rovněž znalosti studentů, kteří přicházejí do prvního ročníku, jsou na značně různé úrovni. Cílem předmětu je zopakovat základní vědomosti středoškolské matematiky a pokusit se dostat jejich úroveň na určitou základní hladinu, která je nezbytná k dalšímu úspěšnému studiu.

Povinná literatura:

Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. ISBN 80-7196-267-8 Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. ISBN 80-7196-021-7 www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura:

Středoškolské učebnice matematiky. http://www.vsb.cz/714/cs/Studijni-materialy/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet je hodnocen: 51-100 body. Lze jej získat za splnění následujících podmínek: 5-10 bodů za docházku a aktivitu ve cvičeních, 3 testy, každý je hodnocen 30 body, min.45 bodů, max. 90 bodů

E-learning

http://mdg.vsb.cz/M/ http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Další požadavky na studenta

aktivita ve cvičeních, povinná docházka do cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Číselné množiny, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), kvantifikátory, absolutní hodnota reálného čísla 2-4. Elementární funkce: definice funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí (sudá, lichá, monotónní, ohraničená, prostá, peroidická). Funkce: lineární, kvadratická, mocninná, lineární lomená, exponenciální, logaritmická, goniometrické funkce (definiční obory, obory hodnot, grafy, vlastnosti) 5-6. Rovnice: lineární, kvadratické (i v oboru komplexních čísel), jednoduché iracionální rovnice, exponenciální a logaritmické rovnice (pravidla pro počítání s logaritmy a mocninami), goniometrické rovnice (základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi, hodnoty v obloukové a stupňové míře) 7. Nerovnice: lineární, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 8. Definiční obory složitějších funkcí 9-10. Algebraické výrazy – úpravy, základní vztahy 11. Analytická geometrie v rovině I.: bod, vektor, přímka (parametrické rovnice přímky, obecná rovnice přímky, přímky v směrnicovém a úsekovém tvaru), graf přímky, kružnice, typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec. 12. Analytická geometrie v rovině II. elipsa, hyperbola (graf lin. lomené fce), parabola (graf kvadratické fce). Určení základních parametrů doplněním na čtverec. 13. Rezerva 14. Zápočet, opravy testů Během semestru napíše každý student 3 písemné práce, nejlépe ve 4., 8. a 12. týdnu semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku