714-0370/01 – Managerial Mathematics (MM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Petr Otipka, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Petr Otipka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
OTI73 Mgr. Petr Otipka, Ph.D.
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
SKN002 Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
SVO19 Mgr. Ivona Tomečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the course is to serve as a theoretical and practical base to understand the importance of the basic notions in probability, and teach the student statistical way of thinking as a mean of understanding real life processes, introduce basic methods of collecting and analysing statistical data, and show the student how to use these general methods in other courses of study and in professional career. The graduate of this course should be able: • understand and use basic notions in combinatorics and probability theory • formulate questions, which can be answered based on the given data, for this purpose learn the principles of collecting, processing data and presentation of relevant values and results • choose and use suitable statistical methods for data analysis • suggest and evaluate conclusions (inference) and predictions obtained from data

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Other activities

Summary

Probabilities of random events: axioms of probability, conditional probability, independence. Random variables: discrete random variables, continuous random variables, expected values. Important practical distributions of discrete and continuous random variables.Estimating of parameters of population. Testing of hypotheses. Exercises - EXCEL.

Compulsory literature:

Boháč, Zdeněk: Numerical Methods and Statistics, VŠB – TUO, Ostrava 2005. ISBN 80-248-0803-X

Recommended literature:

Harshbarger, R.J.-Reynolds, J.J.: Calculus with Applications. D.C.Heath and Company, Lexington1990, ISBN 0-669-21145-1 James, G.: Advanced Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1993. ISBN 0-201-56519-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Cvičení: Podmínky pro udělení zápočtu (denní studium): - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování 3 písemných testů (maximálně po 5 bodech). Za splnění podmínek získá student 5 b. Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b. Zkouška Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 b, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 b. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 b, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 b. Soubor otázek Jevy, jevová algebra Jevy neslučitelné, skupina vzájemně neslučitelných jevů Způsoby definice pravděpodobnosti Základní pravidla pro výpočet pravděpodobnosti Podmíněná a úplná pravděpodobnost Bayerův vzorec Náhodná veličina, náhodná proměnná Funkce používané k popisu náhodné proměnné Funkce rozložení pravděpodobnosti u diskrétní a spojité náhodné veličiny Vztah mezi frekvenční a distribuční funkci rozložení pravděpodobnosti Číselné charakteristiky náhodné veličiny Momentové charakteristiky náhodné veličiny Základní teoretická rozložení náhodné veličiny a jejich limitní tvary Vícerozměrná náhodná veličina, náhodný vektor Pravděpodobnostní funkce rozložení vícerozměrné náhodné veličiny Statistický soubor s jedním a s více argumenty Číselné charakteristiky statistického souboru jednorozměrného a vícerozměrného Regresní a korelační analýza Analýza časových řad, základní principy Statistická indukce, základní soubor, výběrový soubor, parametry, charakteristiky Odhady parametrů základního souboru (pro střední hodnotu a rozptyl) Statistické hypotézy, druhy statistických hypotéz Nulová hypotéza, alternativní hypotézy (jednostranné a oboustranné testy) Standardní postup u testování statistických hypotéz Interpretace výsledku testu statistické hypotézy Požaduje se znalost základních statistických výpočtů v MS Excelu

E-learning

Other requirements

No more requirements are put on the student.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
714-0366 MI Mathematics I Compulsory
714-0367 MII Mathematics II Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus of lectures and tutorials ========================= 1. Combinatorics. Random events, operations with them, sample space. 2. Definitions of probability events - classical, geometrical, statistics. Conditional probability, Bayes' theorem. Bernoulli independent repeated trials. 3. Discrete random variable and continuous random variable. Functions of random variables. Moment-generating function, quantiles. 4. Discrete probability distribution. 5. Continuous probability distribution. 6. Random vector. The probability distribution. Expected value, covariance, coefficient of correlation. 7. Statistics. Statistical methods, descriptive statistics 8. Observed data. Point estimators, interval estimators. 9. Statistical hypothesis testing – the testing process, interpretation, importance. Parametric and non-parametric tests. 10. Correlation and regression analysis. 11. Time series. 12. Forecasting. Time series methods.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 80 (80) 0 3
                Written examination Written examination 60  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R009) Operation of Energy Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (71) Technological Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (10) Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Summer
2009/2010 Summer