714-0371/01 – Analytická geometrie s 3D tiskárnou (AG3DT)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. František ČervenkaGarant verze předmětuMgr. František Červenka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0007 Mgr. František Červenka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s využitím vektorového počtu v geometrii, možnostmi lineárních transformací na geometrické objekty a základy parametrizace technických ploch. Praktické využití těchto znalostí si vyzkouší při tvorbě objektů pro 3D tisk.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pěstování logického myšlení, rozvíjení prostorové představivosti, učí základům parametrického modelování v prostoru.

Povinná literatura:

BURDA, Pavel, Radim HAVELEK a Radoslava HRADECKÁ. Algebra a analytická geometrie: matematika I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-479-2. Signatura: 250054 BUDINSKÝ, Bruno. Analytická a diferenciální geometrie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. Signatura: 179478 ŽÁRA, Jiří. Moderní počítačová grafika. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0. Signatura: 250164

Doporučená literatura:

http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaI/MI.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod do předmětu konstruktivní geometrie. Mongeova projekce - zobrazení bodu, přímky, roviny. 2. Mongeova projekce - základní úlohy polohy. 3. Mongeova projekce - základní úlohy metrické. 4. Transformace průměten. Půdorys, nárys, bokorys. 5. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení bodu, přímky, roviny. Základní úlohy polohy. 6. Izometrie a technická dimetrie. 7. Osová afinita - princip; afinita mezi kružnicí a elipsou, sdružené průměry kružnice a elipsy, proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce os elipsy; zobrazení kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 8. Zobrazení jednoduchých geometrických těles v Mongeově projekci. 9. Zobrazení jednoduchých geometrických těles v pravoúhlé axonometrii. 10. Hranol, jehlan - řez rovinou. 11. Válec, kužel, koule - řez rovinou. 12. Aplikace řezů - vybraná řešení. 13. Průsečíky přímky s tělesem. 14. Aplikace průsečíků - vybraná řešení. Cvičení 1. Ohniskové vlastnosti kuželoseček. 2. Konstrukce elipsy,hyperboly a paraboly. 3. Základní úlohy v Mongeově projekci. 4. Základní úlohy v Mongeově projekci. 5. Písemná prověrka z Mongeovy projekce. 6. Základní úlohy v pravoúhlé axonometrii. 7. Zobrazení kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 8. Písemná prověrka z pravoúhlé axonometrie. 9. Konstrukce geometrických těles z daných prvků. 10. Aplikace geometrických těles a jejich částí v technické praxi. 11. Hranol, jehlan - řezy rovinou. 12. Válec, kužel, koule - řezy rovinou. 13. Průsečíky přímky s tělesem. 14. Aplikace průniků přímky a roviny s tělesem na příkladech z technické praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R006) Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R023) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.