714-0381/01 – Computing Technics and Graphic Systems I (VTGSI)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPaedDr. Zdenka Homolová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 10+7

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

The course extends PC experiences in the operating system Windows. The content includes using of the text editor Word, the table editor Excel, MATLAB and the basic orientation in the network Internet/Intranet.

Compulsory literature:

Referenční příručka Microsoft Word. Referenční příručka Matlab. Kučera,R.: Jednoduchý úvod do programového systému Matlab. Prac.text VŠB-TU. Články v časopisech Chip, Computer World, PC World.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Princip činnosti a základy práce na počítači. Operační systémy MS DOS a WINDOWS. 2. Microsoft Word. Logika vytváření strukturovaných dokumentů. Vytvoření a uložení dokumentu. Vzhled stránky. Formáty a styly textu. 3. Objekty, obrázky a tabulky ve Wordu. 4. Odkazy. Využití Wordu při vytváření HTML stránek. 5. Úvod do systému MATLAB. Spuštění, nápověda, DEMO. Proměnné. Vytvoření matice. Příkazy (cd, dir, diary, delete, size, length,..) a funkce (zeros, eye, ones, rand, magic, diag, tril, triu, max, min, sum, det,...). 6. Příkazy k zobrazení grafů funkce 1 i více proměnných. 7. Příkazové M-soubory. Příklady využití Matlabu. Cvičení 1. Spuštění počítače, práce v síti, přihlášení, odhlášení. Prostředí Windows - myš, okna, ikony. 2. Správa dat. Aplikace. 3. Psaní jednoduchého textu. Nastavení stránky, fontu, velikosti písma, stylu, zarovnání textu. Odstavce. Uložení, otevření dokumentu. Úpravy textu - označení, kopírování, přemístění. 4. Vkládání data, času, spec. znaků, kontrola pravopisu, tabulátory, sloupcová sazba. Test 1. 5. Tabulky. 6. Editor rovnic, vkládání obrázků a grafů. 7. Práce se strukturovaným textem. Obsah. 8. Odkazy. Test 2. 9. Úvod do Matlabu. Vytváření matic, příkazy - viz přednáška č.5. 10. Praktické využití funkcí - viz přednáška č.5. 11. Řešení konkrétních úloh - viz "Základy matematiky I". 12. Grafy funkcí jedné proměnné. Ukázky grafů funkcí dvou proměnných, parametrické křivky v rovině a prostoru. 13. Test 3. Program č.2. 14. Odevzdání programů,udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R777) Strojírenství /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.