714-0383/03 – Výpočetní technika a grafické systémy III (VTGS3)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuRNDr. Irena Rychtarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu "Výpočetní technika a grafické systémy" je, aby se absolventi seznámili a porozuměli základům práce s grafickými systémy Corel Draw a ACAD. Těžiště tohoto předmětu je ve zvládnutí praktických dovedností s těmito systémy. Tyto znalosti uplatní při práci uživatelských aplikací ve vyšších ročnících bakalářského studia. Možnosti těchto dvou grafických systémů pokrývají většinu požadovaných uživatelských aplikací.

Povinná literatura:

Referenční příručka AutoCADu. Články v časopisech Computer World, PC World. Žára,J. a kol. : Počítačová grafika-proncipy a algoritmy. Praha, GRADA 1992 User's manual Corel DRAW .

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Technické prostředky pro počítačovou grafiku. 2. Corel DRAW - základní prostředky pro kreslení. 3. Corel DRAW - práce s textem, palety, speciální efekty. 4. AutoCAD - příkazy pro kreslení v 2D. 5. Texty, hladiny, uchopování objektů. 6. Bloky, kótování. 7. Rezerva. Cvičení 1. Technické prostředky pro počítačovou grafiku. Zpracování barev, barevné palety.Grafické možnosti textových editorů a Turbo Pascalu. 2. Corel DRAW. Uspořádání obrazovky. Kreslení objektů na stránce. Volba objektů a zrušení volby objektů. Zobrazování objektů. 3. Vyplňování objektů. Kreslení obrysů objektů. Transformace objektů. Tvarování objektů. 4. Uspořádání objektů. Přidávání, úpravy a vytváření textu. 5. Práce s paletami barev. Vytváření speciálních efektů. 6. AutoCAD. Charakteristika systému. Možnosti použití. Členění příkazů do jednotlivých menu. Zadávání souřadnic, pomůcky pro zadávání souřadnic. Příprava výkresu. 7. Příkazy pro kreslení v 2D. 8. Text, vytváření textových stylů. Příkazy pro výběr objektů a pro editaci kresby. 9. Hladiny a jejich použití. Nastavení stylu písma, uchopování objektů, příkaz ZOOM. 10. Kreslení a editace křivek - příkazy PLINE a PEDIT. 11. Bloky. Vytváření, vkládání a použití bloků. Atributy bloků a jejich editace. 12. Kótování. Způsoby kótování, nastavení základních proměnných pro kótování a šrafování. 13. Komplexní případ na kreslení a editování entit - samostatná práce. 14. Rezerva. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.