714-0383/03 – Computing Technics and Graphic Systems III (VTGS3)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorRNDr. Irena Rychtarová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Alumini comprehend the ground work with graphis systems Corel Draw and ACAD. Object is the practical knowledge this systems.

Compulsory literature:

Referenční příručka AutoCADu. Články v časopisech Computer World, PC World. Žára,J. a kol. : Počítačová grafika-proncipy a algoritmy. Praha, GRADA 1992 User's manual Corel DRAW .

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Technické prostředky pro počítačovou grafiku. 2. Corel DRAW - základní prostředky pro kreslení. 3. Corel DRAW - práce s textem, palety, speciální efekty. 4. AutoCAD - příkazy pro kreslení v 2D. 5. Texty, hladiny, uchopování objektů. 6. Bloky, kótování. 7. Rezerva. Cvičení 1. Technické prostředky pro počítačovou grafiku. Zpracování barev, barevné palety.Grafické možnosti textových editorů a Turbo Pascalu. 2. Corel DRAW. Uspořádání obrazovky. Kreslení objektů na stránce. Volba objektů a zrušení volby objektů. Zobrazování objektů. 3. Vyplňování objektů. Kreslení obrysů objektů. Transformace objektů. Tvarování objektů. 4. Uspořádání objektů. Přidávání, úpravy a vytváření textu. 5. Práce s paletami barev. Vytváření speciálních efektů. 6. AutoCAD. Charakteristika systému. Možnosti použití. Členění příkazů do jednotlivých menu. Zadávání souřadnic, pomůcky pro zadávání souřadnic. Příprava výkresu. 7. Příkazy pro kreslení v 2D. 8. Text, vytváření textových stylů. Příkazy pro výběr objektů a pro editaci kresby. 9. Hladiny a jejich použití. Nastavení stylu písma, uchopování objektů, příkaz ZOOM. 10. Kreslení a editace křivek - příkazy PLINE a PEDIT. 11. Bloky. Vytváření, vkládání a použití bloků. Atributy bloků a jejich editace. 12. Kótování. Způsoby kótování, nastavení základních proměnných pro kótování a šrafování. 13. Komplexní případ na kreslení a editování entit - samostatná práce. 14. Rezerva. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.