714-0384/02 – Výpočetní technika a grafické systémy IV (VTGS4)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuRNDr. Irena Rychtarová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu "Výpočetní technika a grafické systémy" je, aby se absolventi seznámili s metodami numerické matematiky pro řešení matematických problémů. Výpočty se provádí s využitím aplikačních programů typu Matlab a Derive. Těžiště tohoto předmětu je v pochopení numerických metod a zvládnutí jejich aplikací pomocí počítačů. Tyto znalosti uplatní při řešení uživatelských aplikací ve vyšších ročnících bakalářského studia a následně v odborné praxi.

Povinná literatura:

Boháč,Z.-Častová,N.:Základní numerické metody. Skriptum VŠB, Ostrava. Mika,S.:Numerické metody algebry MVŠT, STNL 1982. Přikryl,P.:Numerické metody matematické analýzy. MVŠT, STNL 1985. Ralston,A.:Základy numerické matematiky. Academia 1973.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní pojmy. Problematika numerických výpočtů. Zdroje a typy chyb. 2. Metody pro řešení algebraických a transcendentbích rovnic. 3. Řešení soustav lineárních rovnic. 4. Interpolace. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 5. Numerický výpočet integralu. 6. Řešení obyčejných difernciálních rovnic. 7. Rezerva. Cvičení 1. Základy práce se systémem Derive. 2. Základy práce se systémem Matlab. 3. Polynomy v Matlabu. Separace kořenů. Metoda půlení intervalu. 4. Metoda regula falsi. Metoda Newtonova. Metoda iterační. 5. Výpočet LU - rozkladu a jeho použití k řešení soustavy lineárních rovnic, výpočtu inverzní matice a determinantu. 6. Iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic. 7. Lagrangeův polynom. Obecný Newtonův a jeho modifikace pro ekvidistantní uzly. 8. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 9. Obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo pro výpočet integrálu. 10. Richardsonova extrapolace. Gaussovy kvadraturní formule. 11. Eulerova metoda a její modifikace. 12. Klasická metoda Runge-Kutta. 13. Adamsovy explicitní a implicitní metody. Algoritmus PECE. 14. Rezerva. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku