714-0385/01 – Computing Technics (VT)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
OTI73 Mgr. Petr Otipka
MIC75 Mgr. Magda Štěpánová
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of the course is to acquaint with basic principles of problem solving using computers and to master the standard programs that make it possible to solve problems. The students are learned to use functions in programs Excel and Matlab and to make up their original functions. The part of the course is devoted to proposing algorithms and programing.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

The course extends PC experiences and using of internet. The students master to use internet sources and solve special problems that arise in the other courses of their study. Namely the following themes are presented: making of own web-pages; computations with fundamental mathematical functions; plotting of curves and surfaces; solving of linear systems, computations of inverse matrices and determinants. The standard programs Excel and Matlab are used during the course. The part of the course is devoted to basic of making algorithms and programing.

Compulsory literature:

1. Mark S. Gockenbach: A Practical Introduction to Matlab, at http://www.math.mtu.edu/~msgocken/intro/intro.html. 2. Introduction to Excel 2003, at http://www.ischool.utexas.edu/technology/tutorials/office/excel/

Recommended literature:

1. http://www.usd.edu/trio/tut/excel/ 2. http://www.math.utah.edu/lab/ms/matlab/matlab.html#top

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek ================= Týden Náplň přednášek ----------------------- 1 Princip činosti a základy práce na počítači. Ovládání operačního systému WINDOWS. 2 Microsoft WORD. Logika vytváření strukturovaných dokumentů. Vytvoření a uložení dokumentu. Vzhled stránky. Formáty a styly. Objekty, obrázky a tabulky. 3 Práce v síti INTERNET/INTRANET, využití a zpráva informačních zdrojů. 4 Microsoft EXCEL – základy použití. Sešit, listy, tabulka, buňka. Zadávání údajů, editace. 5 Výpočty v tabulce, formátování. Grafy – vytvoření, úprava a formátování. Analýza dat. 6 Algoritmizace. Jednoduché příkazy – přiřazení, vstup a výstup. Strukturované příkazy – podmíněný příkaz, příkazy cyklu. 7 Obecná struktura programu. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů ======================================================== Týden Náplň cvičení a seminářů -------------------------------- 1 Spuštění počítače, práce v síti, přihlášení, odhlášení. Prostředí Windows – myš, okna, ikony. 2 Správa dat. Aplikace. Psaní jednoduchého textu. Nastavení stránky, fontu, velikosti písma, stylu, zarovnání textu. Odstavce. Uložení, otevření dokumentu. Úpravy textu – označení, kopírování, přemístění. Vkládání data, času, spec. znaků, kontrola pravopisu, tabulátory, sloupcová sazba. 3 Tabulky. Editor rovnic, vkládání obrázků a grafů. Práce se strukturovaným textem. Obsah. Odkazy ve WORDU. 4 Test 1 – práce na PC, použití WORDU. Práce v síti, použití internetového prohlížeče. 5 Popis pracovní obrazovky Excelu. Sešit, listy, pracovní tabulka, buňka, adresa buňky, blok buněk, výběr souvislé, nesouvislé oblasti buněk, sloupce, řádku. 6 Zadávání údajů do buněk – údaje textové, číselné (i datum a čas), logické, chybové. Editace údajů. Základní úkony s blokem buněk: přesun, kopírování, pojmenování bloku buněk. 7 Výpočty v tabulce – vzorce, kopírování vzorce (relativní, smíšené, absolutní adresy), funkce. Formátování buněk, řádků, sloupců, výpočtové tabulky; automatický formát. 8 Test 2 – řešení úlohy pro EXCEL. Práce v síti, informační zdroje. 9 Grafy – vytvoření, úprava a formátování. Využití nastrojů Kreslení. Řešení vybraných úloh. 10 Základy algoritmizace. Proměnná a přiřazení. Vstup a výstup. 11 Rozhodování – podmíněný příkaz. 12 Příkazy cyklu. 13 Závěrečný test – řešení algoritmické úlohy pomocí EXCELU. 14 Udělování zápočtů. program 1: Strukturovaný dokument ve WORDU s obrázkem, vzorcem, tabulkou, odkazy. program 2: Řešení vybrané algoritmické úlohy s možností využít EXCEL.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner