714-0385/03 – Výpočetní technika (VT)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
OTI73 Mgr. Petr Otipka
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
S1M30 Doc. PaedDr. Vladislav Šmajstrla
TAN30 Mgr. Miloslava Tannenbergová
SVO19 Mgr. Ivona Tomečková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit se se základními principy používanými při řešení úloh na počítači a naučit se používat standardní programy umožňující úlohy řešit. Posluchač je seznámen s využitím funkcí v programech Excel a Matlab a s možnostmi vytvářet funkce vlastní. Součástí předmětu jsou také základy algoritmizace a programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozšířuje uživatelské dovednosti posluchačů při práci na počítači a v interneru. Obsahem je využívání internetových zdrojů a řešení vybraných úloh, s nimiž se mohou studenti setkat v jiných předmětech studia. Jedná se například o následující úlohy: vytvoření webové stránky; výpočty pomocí elementárních matematických funkcí; kreslení křivek a ploch; řešení soustav lineárních rovnic, výpočty inverzní matice a determinatu. V předmětu se využívají programy Excel a Matlab. Součásti předmětu jsou základy algoritmizace a programování. Součástí předmětu jsou základyalgoritmizace a použití programu MATLAB.

Povinná literatura:

1. www.studopory.vsb.cz 2. http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_VT.html 3. mdg.vsb.cz/M/

Doporučená literatura:

1. http://tvorba-webu.zdarek.com/html/ 2. http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/default.htm 3. http://www.vbnet.cz/kategorie--12.aspx 4. http://www.fsid.cvut.cz/cz/U201/map/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy použití počítače. Tvorba textových dokumentů ve Wordu. Formátování textu. Vkládání a tvorba obrázků, vkládání matematických objektů. 2. Základy použití Excelu. Popis obrazovky: sešit, listy, buňka, adresa buňky. Formátování tabulek. Standardní funkce. Aritmetické výrazy – pravidla vyhodnocování. Analýza dat - řešení vybraný úloh. 3. Tvorba grafů v Excelu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 4. Základní úlohy lineární algebry. Násobení matic, výpočet inverzní matice, řešení soustav lineárních rovnic. 5. Vytváření funkcí v Excelu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 1. programu. 6. Test 1. Program pro řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu v Excelu. Vytváření zadaných programů. 7. Odevzdání 1. programu. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytváření matic a vektorů. Uložení a načtení dat. Základní operace a jejich použití. Pravidla vyhodnocování aritmetických výrazů. 8. Úloh lineární algebry v Matlabu. Výpočet hodnosti matice, determinantu, řešení soustavy lineárních rovnic, výpočet inverze. Maticové soustavy. Posouzení výpočetní náročnosti. 9. Tvorba grafů v Matlabu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 10.Zápis posloupnosti příkazů Matlabu do m-souboru (m-scriptu), opravy m-souborů, spuštění m-souboru v pracovním okně Matlabu. 11.Vytváření funkcí v Matlabu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 2. programu. 12.Test 2. Program pro řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu v Matlabu. Vytváření zadaných programů. 13.Odevzdání 2. programu. Demonstrace použití symbolického toolboxu: vyšetření průběhu funkce. 14.Závěrečné hodnocení a udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku