714-0385/05 – Výpočetní technika (VT)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
TAN30 Mgr. Miloslava Tannenbergová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit se se základními principy používanými při řešení úloh na počítači a naučit se používat standardní programy umožňující úlohy řešit. Posluchač je seznámen s využitím funkcí v programech Excel a Matlab a s možnostmi vytvářet funkce vlastní. Součástí předmětu jsou také základy algoritmizace a programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozšířuje uživatelské dovednosti posluchačů při práci na počítači a v interneru. Obsahem je využívání internetových zdrojů a řešení vybraných úloh, s nimiž se mohou studenti setkat v jiných předmětech studia. Jedná se například o následující úlohy: vytvoření webové stránky; výpočty pomocí elementárních matematických funkcí; kreslení křivek a ploch; řešení soustav lineárních rovnic, výpočty inverzní matice a determinatu. V předmětu se využívají programy Excel a Matlab. Součásti předmětu jsou základy algoritmizace a programování. Součástí předmětu jsou základyalgoritmizace a použití programu MATLAB.

Povinná literatura:

1. www.studopory.vsb.cz 2. http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_VT.html 3. mdg.vsb.cz/M/

Doporučená literatura:

1. http://tvorba-webu.zdarek.com/html/ 2. http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/default.htm 3. http://www.vbnet.cz/kategorie--12.aspx 4. http://www.fsid.cvut.cz/cz/U201/map/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu ============================================= Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: - účast ve cvičeních, 20 % neúčasti lze omluvit - odevzdání 2 programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě (po 20 bodech) - absolvování 2 písemných testů (po 30 bodech) Požadované znalosti jsou shodné s osnovou předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň předmětu =================== Týden. Lekce ------------- 1. Základy použití počítače. Internet. Tvorba textových dokumentů ve Wordu. Vytvoření jednoduché prezentace, tvorba a vkládání obrázků. 2. Základy použití Excelu – standardní zpracování dat, pravidla pro tvorbu aritmetických výrazů. 3. Tvorba grafů v Excelu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 4. Základní úlohy lineární algebry. Násobení matic, výpočet inverzní matice, řešení soustav lineárních rovnic. 5. Vytváření funkcí v Excelu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 1. programu. 6. Test 1. Tvorba rozsáhlejšího vzorového programu (např. řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu). Vytváření zadaných programů. 7. Odevzdání 1. programu. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytváření matic a vektorů. Uložení a načtení dat. Základní operace. 8. Úloh lineární algebry v Matlabu. Výpočet hodnosti matice, determinantu, řešení soustavy lineárních rovnic, výpočet inverze. Maticové soustavy. Posouzení výpočetní náročnosti. 9. Tvorba grafů v Matlabu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 10. Zápis posloupnosti příkazů Matlabu do m-souboru (m-scriptu), opravy m- souborů, spuštění m-souboru v pracovním okně Matlabu. 11. Vytváření funkcí v Matlabu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 2. programu. 12. Test 2. Tvorba rozsáhlejšího vzorového programu v Matlabu. Vytváření zadaných programů. 13. Odevzdání 2. programu. Použití symbolického toolboxu: vyšetření průběhu funkce. 14. Závěrečné hodnocení a udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (60) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku