714-0385/06 – Výpočetní technika (VT)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit se se základními principy používanými při řešení úloh na počítači a naučit se používat standardní programy umožňující úlohy řešit. Posluchač je seznámen s využitím funkcí v programech Excel a Matlab a s možnostmi vytvářet funkce vlastní. Součástí předmětu jsou také základy algoritmizace a programování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět rozšířuje uživatelské dovednosti posluchačů při práci na počítači a v interneru. Obsahem je využívání internetových zdrojů a řešení vybraných úloh, s nimiž se mohou studenti setkat v jiných předmětech studia. Jedná se například o následující úlohy: vytvoření webové stránky; výpočty pomocí elementárních matematických funkcí; kreslení křivek a ploch; řešení soustav lineárních rovnic, výpočty inverzní matice a determinatu. V předmětu se využívají programy Excel a Matlab. Součásti předmětu jsou základy algoritmizace a programování. Součástí předmětu jsou základyalgoritmizace a použití programu MATLAB.

Povinná literatura:

1. www.studopory.vsb.cz 2. http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_VT.html 3. mdg.vsb.cz/M/

Doporučená literatura:

1. http://tvorba-webu.zdarek.com/html/ 2. http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/default.htm 3. http://www.vbnet.cz/kategorie--12.aspx 4. http://www.fsid.cvut.cz/cz/U201/map/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu ============================================= Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: - účast ve cvičeních, 20 % neúčasti lze omluvit - odevzdání 2 programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě (po 20 bodech) - absolvování 2 písemných testů (po 30 bodech) Požadované znalosti jsou shodné s osnovou předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základy použití počítače. Internet. Tvorba textových dokumentů ve Wordu. Vytvoření jednoduché prezentace, tvorba a vkládání obrázků. - Základy použití Excelu – standardní zpracování dat, pravidla pro tvorbu aritmetických výrazů. - Tvorba grafů v Excelu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. - Základní úlohy lineární algebry. Násobení matic, výpočet inverzní matice, řešení soustav lineárních rovnic. - Vytváření funkcí v Excelu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 1. programu. - Test 1. Tvorba rozsáhlejšího vzorového programu (např. řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu). Vytváření zadaných programů. - Odevzdání 1. programu. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytváření matic a vektorů. Uložení a načtení dat. Základní operace. - Úloh lineární algebry v Matlabu. Výpočet hodnosti matice, determinantu, řešení soustavy lineárních rovnic, výpočet inverze. Maticové soustavy. Posouzení výpočetní náročnosti. - Tvorba grafů v Matlabu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. - Zápis posloupnosti příkazů Matlabu do m-souboru (m-scriptu), opravy m- souborů, spuštění m-souboru v pracovním okně Matlabu. - Vytváření funkcí v Matlabu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 2. programu. - Test 2. Tvorba rozsáhlejšího vzorového programu v Matlabu. Vytváření zadaných programů. - Odevzdání 2. programu. Použití symbolického toolboxu: vyšetření průběhu funkce. - Závěrečné hodnocení a udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Uherský Brod 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Třinec 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní