714-0391/01 – Pravděpodobnost a statistika (PaST)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuMgr. Petr Otipka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN70 RNDr. Věra Janků
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se ve strukturovaném studiu nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Úkolem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti, početním aparátem a metodami jeho použití. V návaznosti pak se základními postupy statistiky při analýze dat, využívajícími počtu pravděpodobnosti k ohodnocení přesnosti a spolehlivosti získaných výsledků. Při výuce bude využíván počítačový program Microsoft Excel.

Povinná literatura:

Pavelka, L.-Doležalová, J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. Škrášek, S.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky III. SNTL, Praha 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Kombinatorika. Náhodné jevy, operace s nimi, pojem neslučitelnosti a úplnosti, jevové pole. Axiom zavedení pojmu pravděpodobnosti. 2. Definice pravděpodobnosti jevů - klasická, geometrická, statistická. Podmíněná pravděpodobnost. 3. Pravděpodobnost operací s jevy, pojem úplné pravděpodobnosti. Opakované pokusy. 4. Náhodná veličina, její druhy. Zákony rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Momentové číselné charakteristiky náhodných veličin. 5. Kvantilové číselné charakteristiky náhodných veličin. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní a spojité náhodné veličiny. 6. Náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky. 7. Statistický soubor. Statistický soubor s jedním argumentem, momentové charakteristiky, zpracování statistického souboru. 8. Kvantilové charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem. Statistický soubor se dvěma argumenty, jeho charakteristiky. 9. Lineární regrese. 10. Základní statistický soubor, věty o rozdělení výběrových charakteristik. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. 11. Testování statistických hypotéz. Testy významnosti pro disperze. 12. Testy významnosti rozdílu středních hodnot. 13. Testy shody. 14. Testy extrémních odchylek, testy hypotéz o korelačním koeficientu. Cvičení 1. Kombinatorika, základní pojmy pravděpodobnosti. 2. Jevová algebra. Nepodmíněná pravděpodobnost. 3. Podmíněná pravděpodobnost. Pravděpodobnost operací s jevy. 4. Úplná pravděpodobnost. Opakované pokusy. 5. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, číselné charakteristiky. 6. Typy rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Normální rozdělení. 7. Náhodný vektor, výpočet charakteristik. 8. Zpracování jednoargumentového statistického souboru. 9. Zpracování dvouargumentového statistického souboru. 10. Lineární regrese. 11. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. 12. Testování hypotéz. 13. Testování hypotéz. 14. Testování hypotéz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3707R001) Ekonomika a provoz dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.