714-0403/01 – Matematická analýza III (MA III)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA37 Mgr. Ilona Hummelová
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se již nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

První část je věnována základům vektorové analýzy studovaným prostřednictvím aparátu křivkových a plošných integrálů s aplikacemi v teorii pole. Soustavy diferenciálních rovnic navazují na téma obyčejných diferenciálních rovnic z předchozího semestru. Jsou zaměřeny na základní metody studia dynamických systémů. Krátké závěrečné téma číselné řady je úvodem k náplni dalšího semestru.

Povinná literatura:

Základní literatura Bouchala, J.: Matematická analýza III. VŠB-TU Ostrava, 2000 Burda, P. - Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV. Skriptum VŠB-TU Brabec, J. a kol.: Matematická analýza II. SNTL Praha, 1985 Častová, N. a kol.: Cvičení z matematiky III. Skriptum VŠB-TU Eliaš, J. a kol.: Zbierka úloh z vyššej matematiky, diel 4. ALFA, Bratislava 1970 Holenda, J.: Řady. SNTL (MVŠT XII), Praha 1990 Škrášek, J. - Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I. SNTL Praha,1986 Vlček, J. - Vrbický, J.: Diferenciální rovnice (Matematika IV). VŠB-TU,1998 Vlček, J. - Vrbický, J.: Řady (Matematika VI). VŠB-TU, 2000

Doporučená literatura:

*

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Základy vektorové analýzy Klasifikace a znázornění polí, křivky a jejich parametrizace, vektorové funkce, diferenciální operátory, křivkové integrály, Greenova věta, potenciálové pole, plošné integrály, Stokesova věta, Gaussova-Ostrogradského věta, harmonické pole. Soustavy diferenciálních rovnic Základní pojmy, klasifikace, existence a jednoznačnost řešení; soustavy lineárních rovnic - homogenní (Eulerova metoda řešení), nehomogenní; stabilita řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav, klasifikace bodů rovnováhy autonomních soustav. Číselné řady Základní pojmy, řady s kladnými členy - kriteria konvergence, alternující řady a řady s obecnými členy, číselné řady v komplexním oboru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.