714-0451/01 – Programování v Pascalu (PP)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC20 RNDr. Břetislav Krček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět se již nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Algoritmizace a programování v jazyku Turbo-Pascal, včetně vytváření procedur, funkcí, jednotek (unit), dynamických deklarací a práce se soubory.

Povinná literatura:

Wirth N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. Krček B., Kreml P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Ostrava, VŠB 1993. Jinoch J., Müller K., Vogel J.: Programování v jazyku Pascal. Praha, SNTL 1987. Hruška T.: Pascal pro začátečníky. Praha, SNTL 1989. Ježovič E., Laga J.: Základy programování v jazyku Pascal. Praha, SPN 1989. Dvořák S.: Turbo Pascal 6.0 v příkladech. Praha, Grada 1991. Petroš L.: Turbo Pascal 5.5 - Uživatelská příručka, Referenční příručka I, II. Zlín, MTZ 1990. Töpflerová D., Töpfler P.: Sbírka úloh z programování. Praha, Grada 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod Výpočetní systémy Algoritmizace Algoritmus, jazyk vývojových diagramů. Cyklus. Strukturovaný údaj. Algoritmizace úloh, simulace práce počítače. Podprogramy - procedury a funkce. Přechod od jazyka vývojových diagramů k jazyku Pascal. Programovací jazyk Pascal Turbo-Pascal. Integrované prostředí. Stavba programu. Abeceda a lexikální jednotky. Datové typy, standardní typy, programátorem definové jednoduché typy. Konstanty, proměnné, výrazy. Příkaz přiřazení, příkazy vstupu a výstupu, prázdný příkaz, složený příkaz, podmínkové příkazy, příkazy cyklu. Strukturované datové typy, typ pole. Procedury a funkce, bloková strukrura programu, rekurze. Typ soubor, práce se soubory, textové soubory. Příprava na program zaměřený na numerické metody a satatistiku. Typ řetězec, typ záznam, typ množina. Typ ukazatel, dynamické proměnné, dynamické datové struktury. Unity, vytváření unitů, standardní unity. Informace o objektově orientovaném programování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.