714-0451/01 – Programming in Pascal (PP)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorRNDr. Břetislav Krček, CSc.Subject version guarantorRNDr. Břetislav Krček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRC20 RNDr. Břetislav Krček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Algorithms and the programming in the Turbo-Pascal including procedures, functions and units making, dynamical declarations and using of files.

Compulsory literature:

Wirth N.: Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. Krček B., Kreml P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Ostrava, VŠB 1993. Jinoch J., Müller K., Vogel J.: Programování v jazyku Pascal. Praha, SNTL 1987. Hruška T.: Pascal pro začátečníky. Praha, SNTL 1989. Ježovič E., Laga J.: Základy programování v jazyku Pascal. Praha, SPN 1989. Dvořák S.: Turbo Pascal 6.0 v příkladech. Praha, Grada 1991. Petroš L.: Turbo Pascal 5.5 - Uživatelská příručka, Referenční příručka I, II. Zlín, MTZ 1990. Töpflerová D., Töpfler P.: Sbírka úloh z programování. Praha, Grada 1992.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod Výpočetní systémy Algoritmizace Algoritmus, jazyk vývojových diagramů. Cyklus. Strukturovaný údaj. Algoritmizace úloh, simulace práce počítače. Podprogramy - procedury a funkce. Přechod od jazyka vývojových diagramů k jazyku Pascal. Programovací jazyk Pascal Turbo-Pascal. Integrované prostředí. Stavba programu. Abeceda a lexikální jednotky. Datové typy, standardní typy, programátorem definové jednoduché typy. Konstanty, proměnné, výrazy. Příkaz přiřazení, příkazy vstupu a výstupu, prázdný příkaz, složený příkaz, podmínkové příkazy, příkazy cyklu. Strukturované datové typy, typ pole. Procedury a funkce, bloková strukrura programu, rekurze. Typ soubor, práce se soubory, textové soubory. Příprava na program zaměřený na numerické metody a satatistiku. Typ řetězec, typ záznam, typ množina. Typ ukazatel, dynamické proměnné, dynamické datové struktury. Unity, vytváření unitů, standardní unity. Informace o objektově orientovaném programování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner