714-0452/01 – Prezentace výsledků práce technika na PC (PPT)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by se měli naučit - písemně prezentovat své výsledky v reprezentativní podobě - zvládat stres spojený s ústní prezentací výsledků před odbornou veřejností - prezentovat své výsledky na internetu

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studenti si během semestru prakticky vyzkouší postup prezentace výsledků své vědecké práce. Náplň je orientována na praktické vyzkoušení reálných situací, se kterými se studenti setkají poprvé nejpozději při psaní a obhajobě diplomové práce. Předmět je určen zejména pro posluchače, kteří mají základní znalosti o práci s počítačem a chtějí se naučit prezentovat výsledky práce v reprezentativní podobě. A) Prezentace „písmem“ (v odborném tisku): jak psát článek (po formální stránce). Wysiwyg editory. Úvod do LaTeXu. B) Prezentace „slovem“ (na veřejnosti, na konferenci,...) Jak přednášet o vědě (záludnosti přednášky v mateřském, ale i v cizím jazyce), jak nachystat slide (PowerPoint vs. LaTeX) a poster (Photoshop-like applications vs. LaTeX). C) Prezentace „interaktivně“ (na internetu) Možnosti tvorby webových stránek a prezentací, úvod do možností CSS, základy jazyka JavaScript. Pro všechny okruhy je společný důraz na dodržování typografických pravidel (hladká sazba) a etických principů, zejména pravidel citování. Tématika bude vyučována se standardním programovým vybavením v prostředí Windows a s použitím převážně volně dostupných programů.

Povinná literatura:

Hledání vhodné literatury bude součástí výuky.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: Ke zvolenému tématu z oboru studentovy odbornosti je požadováno - proslovení přednášky v semináři (až 30b + až 10bodů za prezentaci v Powerpointu nebo LaTeXu) - odevzdání formálně správného článku ve Wordu nebo LaTeXu (až 30 bodů), - odevzdání webové prezentace tématu s využitím CCS, JavaScriptu nebo PHP (až 30 bodů). Bodové hodnocení: body Známka 86 - 100 výborně 66 – 85 velmi dobře 51 – 65 dobře 0 – 50 nevyhověl

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti si během semestru prakticky vyzkouší různé postupy prezentace vědecké práce. Náplň je orientována na praktické vyzkoušení reálných situací, které nastanou poprvé nejpozději při psaní a obhajobě diplomové práce. 1. Vyhledávání informací na internetu (vhodná studijní literatura: manuál k LaTeXu, CSS, rady jak psát a přednášet), 2. kdy co a jak citovat. 3. Typografická pravidla. Wysiwyg editory. Úvod do LaTeXu. 4. Prezentace „písmem“ (v odborném tisku): Druhy textu (abstrakt, článek, diplomová práce, kniha) a jejich zvláštnosti s ohledem na formu a styl psaní. 5. Jak správně zformulovat technické a matematické myšleny a vzorce do textu. 6. Prezentace „slovem“ (na veřejnosti, na konferenci,...): rady začínajícím řečníkům: co říci, jak to říci a kdy to říci. Jak nachystat slide (PowerPoint vs. LaTeX) a poster (Photoshop-like applications vs. LaTeX). 7. Jak se připravit na průběh přednášky (záludnosti přednášky v mateřském, ale i v cizím jazyce): stres, ovládání prezentace, jak hospodařit s časem, jak zvládnout diskusi… Co vše se může při přednášce stát. 8. Prezentace studentů 9. Prezentace studentů 10. Prezentace „interaktivně“: rychlé opakování jazyka HTML, 11. úvod do CSS, 12. možnosti jazyka Javascript. 13. Prezentace projektů. 14. Rezerva. Pro všechny okruhy je společný důraz na dodržování typografických pravidel (hladká sazba) a etických principů, zejména pravidel citování. Tématika bude vyučována se standardním programovým vybavením v prostředí Windows a s použitím převážně volně dostupných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku