714-0454/01 – Programování v Module 2 ()

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Alena ČernohorskáGarant verze předmětuRNDr. Alena Černohorská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E64 RNDr. Alena Černohorská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní informace o předmětu Předmět Programování v Module - 2 se vyučuje především pro obor Měřicí a řídící technika na FEI. Na tento předmět navazuje obor při výuce problematiky RT - programování (tj.programování systémů pracujících v reálném čase ), kde se používají specifické vlastnosti programovacího jazyka Modula - 2 v rámci státnicového předmětu Řídící systémy s počítači.

Povinná literatura:

Základní literatura Černohorská, Černohorský: Sylaby pro výuku programování v Module 2 Wirth,N. : Programming in Modula-2, Springer Verlag, 1984,1989,1993

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Úvod - programovací jazyky, programování, ladění programu, dokumentace. Návrh jednoduchého programu, struktura programu. Základní symboly jazyka. Datové typy - rozdělení. Jednoduché standardní typy. Dlouhé a krátké typy. Operace a funkce pro standardní typy. Ordinální typy. Datové objekty - jejich deklarace a definice. Proměnné, konstanty, výrazy.Typová kontrola, kompatibilita. Problematika smíšených výrazů . Knihovní moduly - MATHLIB, IO, FIO. Příkazy cyklů - WHILE, REPEAT,LOOP. Příkaz EXIT. Příkaz cyklu FOR. Strukturované typy - Struktura a typ pole. Procedury - deklarace a volání procedur. Lokální proměnné procedur. Parametry procedur. Formální a aktuální parametry. Parametry volané jménem a hodnotou. Funkční procedury, parametr typu otevřené pole. Procedurální typ. Programovací a dokumentační konvence - Procedura ASSERT. Moduly - modulární struktura programu. Hlavní modul,knihovní modul ,definiční a implemen-tační modul. Export a import objektů. Viditelnost objektů, skryté typy. Lokální moduly. Jednoduché nestandardní typy - Výčtový typ,typ interval, typ množina.Typ BITSET. Typ záznam - příkaz WITH. Variantní záznam. Dynamické datové struktury - Typ ukazatel. Dynamická alokace paměti. Modul STORAGE.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.