714-0454/01 – Programming in Modula 2 ()

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorRNDr. Alena ČernohorskáSubject version guarantorRNDr. Alena Černohorská
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E64 RNDr. Alena Černohorská
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Introduction to the Programming in the Language MODULA-2.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu Úvod - programovací jazyky, programování, ladění programu, dokumentace. Návrh jednoduchého programu, struktura programu. Základní symboly jazyka. Datové typy - rozdělení. Jednoduché standardní typy. Dlouhé a krátké typy. Operace a funkce pro standardní typy. Ordinální typy. Datové objekty - jejich deklarace a definice. Proměnné, konstanty, výrazy.Typová kontrola, kompatibilita. Problematika smíšených výrazů . Knihovní moduly - MATHLIB, IO, FIO. Příkazy cyklů - WHILE, REPEAT,LOOP. Příkaz EXIT. Příkaz cyklu FOR. Strukturované typy - Struktura a typ pole. Procedury - deklarace a volání procedur. Lokální proměnné procedur. Parametry procedur. Formální a aktuální parametry. Parametry volané jménem a hodnotou. Funkční procedury, parametr typu otevřené pole. Procedurální typ. Programovací a dokumentační konvence - Procedura ASSERT. Moduly - modulární struktura programu. Hlavní modul,knihovní modul ,definiční a implemen-tační modul. Export a import objektů. Viditelnost objektů, skryté typy. Lokální moduly. Jednoduché nestandardní typy - Výčtový typ,typ interval, typ množina.Typ BITSET. Typ záznam - příkaz WITH. Variantní záznam. Dynamické datové struktury - Typ ukazatel. Dynamická alokace paměti. Modul STORAGE.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner