714-0524/02 – Statistika v životním prostředí (SvZP)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAH14 Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a statistiky. Studenti získají zkušenosti v oblasti sběru a zpracování dat, výběru vhodných statistických metod pro jejich analýzu a prezentace výsledků. Součástí předmětu je vypracování semestrálního projektu (analýza dat s využitím MS Excel).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základy práce s MS Excel. Kombinatorika a pravděpodobnost. Náhodná veličina a její charakteristiky. Diskrétní náhodná veličina. Spojitá náhodná veličina. Náhodný vektor. Statistický soubor s jedním argumentem. Statistický soubor se dvěma argumenty. Regrese a korelace. Bodové a intervalové odhady parametrů. Testování hypotéz. ANOVA.

Povinná literatura:

Rabasová, M.: Statistika (http://mdg.vsb.cz/wiki) Otipka, P., Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika (http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html)

Doporučená literatura:

Litschmannová, M.: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti) M. Litschmannová, M.: Úvod do statistiky (http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu (kombinovaná forma studia): - 50% účast ve cvičení (50% neúčasti lze omluvit) - odevzdání semestrálního projektu v zadaném termínu, v předepsané formě - absolvování písemných testů s minimálním ziskem 10 bodů za každý test Za semestrální projekt může student získat 30 bodů, za průběžné testy 70 bodů. Závěrečné hodnocení studenta se provádí podle následující tabulky: Získané body: Známka: 86-100 výborně 66-85 velmi dobře 51-65 dobře 0-50 nevyhověl

E-learning

Rabasová, M.: Statistika (http://mdg.vsb.cz/wiki) Otipka, P., Šmajstrla, V.: Pravděpodobnost a statistika (http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html) Litschmannová, M.: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti) M. Litschmannová, M.: Úvod do statistiky (http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky)

Další požadavky na studenta

- - - - - - - - - - -

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.-3. Excel – vzorce, grafy, kontingenční tabulky. Kombinatorika. Pravděpodobnost. Náhodná veličina. 4.-6. Náhodný vektor. Statistický soubor s jedním a dvěma argumenty. Regrese a korelace. 7.-9. Bodové a intervalové odhady parametrů. Testování hypotéz. ANOVA.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní