714-0541/01 – Deskriptivní geometrie (Dg)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity6
Garant předmětuRNDr. Čestmír RestlGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DUD88 Mgr. Krista Dudková
JED20 Mgr. Lumír Jedelský
LUB30 RNDr. Bedřich Lubojacký
RES50 RNDr. Čestmír Restl
VAV14 RNDr. Eva Vavříková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se již nevyučuje

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami promítání, kótovaným promítáním a ortogonální axonometrii. Látka je rozšířena o kuželosečky. Důraz je kladen na zvládnutí základních úloh a konstrukcí a jejich užití při řešení úloh na tělesech a topografických plochách

Povinná literatura:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Urban: Deskriptivní geometrie I, Piska, Medek: Deskriptivní geometrie I, II, Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček Skriptum VŠB, Ostrava Cholevová, I., Lubojacký, B., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Stejskalová, Vrbenská: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu přednáška Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. Kótované promítání. Mongeovo promítání. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Křivky. Šroubovice. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. Rotační jednodílný hyperboloid. Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. Konoidy a další plochy stavební praxe. Šroubové plochy. Topografické plochy - základní úlohy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2110) Geologické inženýrství (2110T999) Splečné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium FBI - II P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.