714-0541/01 – Descriptive Geometry (Dg)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits6
Subject guarantorRNDr. Čestmír RestlSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DUD88 Mgr. Krista Dudková
JED20 Mgr. Lumír Jedelský
LUB30 RNDr. Bedřich Lubojacký
RES50 RNDr. Čestmír Restl
VAV14 RNDr. Eva Vavříková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Ideal elements. Conics. Basic terms, focal properties. Basic properties of projection. Central projection, parallel projection. Central collineation and axial affinity in plane. Orthogonal projection with heights. Positional tasks. Metric tasks. The projection of a circle. Topographic surfaces. Basic terms. Some curves on topographic surfaces. The section of the topographic surface with a plane. Intersections of topographic surfaces. Rectangular axonometry. Positional tasks. Metric tasks and the projection of a circle onto the coordinate planes. The block-diagram of a topographic surface. Elementary surfaces and solids. Basic terms and properties. Plane section. Intersections with a line. Tangent planes.

Compulsory literature:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Urban: Deskriptivní geometrie I, Piska, Medek: Deskriptivní geometrie I, II, Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček Skriptum VŠB, Ostrava Cholevová, I., Lubojacký, B., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Stejskalová, Vrbenská: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu přednáška Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. Kótované promítání. Mongeovo promítání. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Křivky. Šroubovice. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. Rotační jednodílný hyperboloid. Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. Konoidy a další plochy stavební praxe. Šroubové plochy. Topografické plochy - základní úlohy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2110T999) Splečné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.