714-0541/06 – Deskriptivní geometrie (Dg)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity2
Garant předmětuRNDr. Čestmír RestlGarant verze předmětuRNDr. Čestmír Restl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUB30 RNDr. Bedřich Lubojacký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 13+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se již nevyučuje

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami promítání, kótovaným promítáním a ortogonální axonometrii. Látka je rozšířena o kuželosečky. Důraz je kladen na zvládnutí základních úloh a konstrukcí a jejich užití při řešení úloh na tělesech a topografických plochách

Povinná literatura:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Urban: Deskriptivní geometrie I, Piska, Medek: Deskriptivní geometrie I, II, Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček Skriptum VŠB, Ostrava Cholevová, I., Lubojacký, B., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Stejskalová, Vrbenská: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu přednáška Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. Kótované promítání. Mongeovo promítání. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Křivky. Šroubovice. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. Rotační jednodílný hyperboloid. Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. Konoidy a další plochy stavební praxe. Šroubové plochy. Topografické plochy - základní úlohy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.