714-0554/02 – Computer Graphics - IG (PG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Jiří DoležalSubject version guarantorMgr. Jiří Doležal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
HAM73 Mgr. Radka Hamříková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to understand a difference between raster and vector graphics, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to handle by basic graphics formats • to acquaint with geometric and physical principles of 3D modeling • to know how to characterize curves and surfaces that are used in computer graphics

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The topics are designed for each regular user of PC and its peripherals. They do not go too much into depth, but rather try to show where computer graphics affects and how to deal with various practical tasks. In practice it is continually solved framework semester project - a short animated movie of any topic in the environment of the program POV-Ray and 3D model using Google SketchUp.

Compulsory literature:

Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu - dokončení úloh započatých ve cvičení - podle počtu dokončených úloh lze získat až 20 bodů, minimálně je pro zápočet nutné mít aspoň 5 bodů Semestrální projekt - vytvoření grafického díla dle vlastního námětu jednak pomocí programu POV-Ray a jednak v prostředí 3D modeláře Google SketchUp -námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - ve SketchUpu se hodnotí: geometrie a vzhled - celkově se hodnotí: nápad, vlastní iniciativa, celkový dojem Zkouška - zkouška bude rozdělena na tři části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu [max. 60 bodů] - početní úloha - podobná těm, které byly řešeny ve cvičení (pixely, dpi, bajty apod.) [max. 10 bodů] - teoretická otázka - náhodná volba (z níže uvedeného seznamu) následovaná stručným, jasným a výstižným výkladem (co je TO, jaké TO má vlastnosti, kde se TO používá) [max. 10 bodů] Seznam zkušebních otázek 1. Základní pojmy počítačové grafiky - rastrová, vektorová grafika 2. Základní barevné systémy - systémy RGB, CMY(K); další systémy 3. Metoda sledování paprsku - princip, vlastnosti 4. Zobrazovací soustava - CRT monitor, LCD panel, grafický adaptér 5. Skenování a tisk - princip fungování skenerů a tiskáren, jejich typy a vlastnosti 6. Grafické formáty - základní rastrové formáty, další typy formátů 7. Kompresní algoritmy - způsoby komprese grafických dat 8. Křivky počítačové grafiky - typy křivek, způsoby jejich určení, vlastnosti 9. Plochy počítačové grafiky - typy ploch, plátování, vlastnosti jednotlivých typů Bodové hodnocení - při udělení zápočtu je uděleno 20 bodů - praktická část zkoušky je hodnocena max. 60 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Other requirements

blablablablablablablablablablablablablabla

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Outline of lectures 1st block Basic concepts, properties and relations between raster and vector graphics. Basic color schemes - RGB, CMY(K) and others; representation of colors by computer. Ray tracing method - principles, properties, the program POV-Ray. Graphic formats - basic raster formats, examples of vector formats, methods of compressing image data. Creation of animated movies - usage of appropriate and available free software. 2nd block 3D modelling with the help of Google SketchUp software. Curves of Computer Graphics - types of curves, methods of determining properties. Surfaces of computer graphics - the types of surfaces, patching, individual characteristics types. Imaging system - the principle function of a CRT monitor, LCD panel and graphic adapter. Scanning and printing - operating principles, the basic parameters of practical tasks.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 5 3
                Home exercises Other task type 20  5 3
        Examination Examination 80 (80) 30 3
                Semester project Semestral project 60  25 3
                Oral Oral examination 20  5 3
Mandatory attendence participation: bla

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.