714-0555/02 – Descriptive Geometry and Computer Graphics (DGPG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Jiří DoležalSubject version guarantorMgr. Jiří Doležal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to know how to solve tasks of topographical surfaces • to understand a difference between raster and vector graphics, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to handle by basic graphics formats

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The course creates a bridge between traditional and modern concepts of solving 3D geometric tasks and display them in 2D. There are shown the benefits and disadvantages of different approaches, their mutual relations and connections with regard of practical use...

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu -zápočtové příklady (řešené v prostředí programu Google SketchUp a vyrýsované) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - písemné řešení zkouškových příkladů - teoretická otázka Seznam zkušebních otázek 1. 2D počítačová grafika 2. 3D počítačová grafika 3. Středové promítání 4. Rovnoběžné promítání 5. Kótované promítání 6. Axonometrie 7. Topografické plochy Bodové hodnocení - při udělení zápočtu je možno získat max. 20 bodů - praktická část zkoušky je hodnocena max. 60 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Other requirements

They are no other requests fo students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Outline of lectures 1st block Introduction to descriptive geometry. Introduction to computer graphics. 3D modelling with Google SketchUp software. Parallel projection. Orthogonal projection with dimensions. 2nd block Topographical surfaces. Axonometry. Ray tracing method and POV-Ray. Graphic formats.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 5
                Other task type Other task type 20  5
        Examination Examination 80 (80) 30
                Written examination Written examination 60  25
                Oral Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner