714-0556/02 – Geometry with Computer (GP)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. František Červenka
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER0007 Mgr. František Červenka
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 13+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to solve planimetric and stereometric tasks with the help of computer • to know how to characterize geometric curves and surfaces by synthetic and also analytic way • to acquaint with geometric and physical principles of 3D modeling

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The course combines geometric and computer disciplines - planimetry, stereometry, analytic geometry, 3D modeling, computer graphics and programming. In the exercise there is used free software GeoGebra and POV-Ray.

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Recommended literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - jedinou podmínkou je prokazatelně odvedená práce na semestrálním projektu Semestrální projekt - vytvoření animované videosekvence dle vlastního námětu pomocí programu POV-Ray - námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - na jednom námětu může spolupracovat až 2-členný tým - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - celkově se hodnotí: nápad, užití co největšího počtu probraných objektů a možností, užití neprobraných objektů a možností (vlastní iniciativa) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu - teoretická otázka Bodové hodnocení - praktická část zkoušky je hodnocena max. 80 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Other requirements

They are no other requests fo students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st block Basic geometric objects (point, line, plane), terms and constructions Planimetry - properties and constructions of triangles (altitudes, medians, angles, identity mappings, inscribed circle, add to trapezium), homothety (tangent of two circles, triangle inscribed to square) Conics - derived from right circular conical surface, the definition and construction of an ellipse, a hyperbola and a parabola Kinematic Geometry - elliptical and cadioidical motion, conchoidical and cyclical movements 2nd block Stereometry - cuts of a cube and other solids Introduction to PovRAY, basic elements of the scene (camera, light, background) Basic solids (sphere, cylinder, cone, cuboid) Colors, textures Transformations (translation, rotation, scaling) Set operations (union, intersection, difference) Creating of a realistic static scene PovRay programming (variables, while loop, mathematical function) Implicit surfaces (BLOB) Creating dynamically generated static scene Animation (clock variables and framenumber, controlling of animated objects trajectories) Realistic animation of static scene

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20  5 3
        Examination Examination 80 (80) 30 3
                Written examination Written examination 60  25 3
                Oral Oral examination 20  5 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2014/2015 Summer
2012/2013 Summer
2011/2012 Summer
2010/2011 Summer