714-0556/03 – Geometrie na počítači (GP)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. František Červenka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0007 Mgr. František Červenka
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• řešit planimetrické i stereometrické problémy pomocí počítače • umět charakterizovat geometrické křivky a plochy synteticky i analyticky • seznámit se s geometrickými i fyzikálními principy 3D modelování

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět spojuje geometrické a počítačové disciplíny - planimetrii, sterometrii, analytickou geometrii, 3D modelování, počítačovou grafiku a programování. Ve cvičení je používán volně dostupný software GeoGebra a POV-Ray.

Povinná literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha 1998.

Doporučená literatura:

Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. – Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - jedinou podmínkou je prokazatelně odvedená práce na semestrálním projektu Semestrální projekt - vytvoření animované videosekvence dle vlastního námětu pomocí programu POV-Ray - námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - na jednom námětu může spolupracovat až 2-členný tým - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - celkově se hodnotí: nápad, užití co největšího počtu probraných objektů a možností, užití neprobraných objektů a možností (vlastní iniciativa) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu - teoretická otázka Bodové hodnocení - praktická část zkoušky je hodnocena max. 80 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek ================= Týden Náplň přednášek ------------------------------------------------------------------------------- 1 Základní geometrické objekty (bod, přímka, rovina), pojmy a konstrukce 2 Planimetrie - vlastnosti trojúhelníků 3 Planimetrie - konstrukce trojúhelníků základní (výšky, těžnice, úhly) 4 Planimetrie - konstrukce trojúhelníků pokročilé (shodná zobrazení, kružnice vepsaná, doplnění na lichoběžník) 5 Planimetrie - stejnolehlost (tečna dvou kružnic, trojúhelník vepsaný čtverci) 6 Kuželosečky - odvození z rotační kuželové plochy, definice elipsy 7 Kuželosečky - konstrukce elipsy ze zadaných prvků 8 Kuželosečky - definice a konstrukce hyperboly 9 Kuželosečky - definice a konstrukce paraboly 10 Kinematická geometrie - eliptický a kardioidický pohyb 11 Kinematická geometrie - konchoidální a cyklické pohyby 12 Stereometrie - řezy na krychli 13 Stereometrie - řezy ostatních tělesech 14 Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů ======================================================== Týden Náplň cvičení a seminářů ------------------------------------------------------------------------------- 1 Seznámení s PovRAYem, základní prvky scény (kamera, světlo, pozadí) 2 Základní tělesa (koule, válec, kužel, kvádr) 3 Barvy, textury 4 Transformace (posunutí, otočení, změna měřítka) 5 Množinové operace (sjednocení, průnik, rozdíl) 6 Praktický seminář - tvorba realistické statické scény 7 Programování v PovRAY (proměnné, cyklus while) 8 Implicitní plochy (blob) 9 Programování v PovRAY (matematické funkce) 10 Praktický seminář - tvorba dynamicky generované statické scény 11 Animace (proměnné clock a framenumber) 12 Animace (řízení trajektorií animovaných objektů) 13 Praktický seminář - animace realistické statické scény 14 Praktický seminář - příprava semestrálního projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  25
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.