714-0560/01 – Matematika pro bakaláře I ()

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuRNDr. Radoslava HradeckáGarant verze předmětuRNDr. Radoslava Hradecká
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA20 RNDr. Radoslava Hradecká
JED20 Mgr. Lumír Jedelský
S1E60 RNDr.Ing. Zdeněk Ševčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Funkce jedné reálné proměnné. Limita funkce, spojitost funkce. Derivace funkce jedné proměnné. Derivace vyšších řádů. Monotonnost, lokální extrémy, konvexnost, konkávnost, inflexe, asymptoty. Derivace parametricky zadané funkce. Lineární algebra. Determinanty. Aritmetické vektory, operace. Matice, hodnost matice, operace s maticemi. Soustavy lineárních algebraických rovnic. Analytická geometrie v prostoru. Geometrické vektory. Skalární, vektorový, smíšený součin a jejich užití. Analytické vyjádření roviny a přímky v prostoru. Integrální počet. Primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné reálné proměnné, základní integrační metody - substituce, per partes. Určitý integrál, užití. Diferenciální počet funkcí dvou proměnných. Definiční obor. Parciální derivace prvního a vyšších řádů. Extrémy funkcí dvou proměnných. Implicitně zadaná funkce. Diferenciální rovnice obyčejné. Diferenciální rovnice 1. řádu, druhy řešení. Separovatelné, homogenní a lineární rovnice. Lineární rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty.

Povinná literatura:

Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Skripta VŠB, Ostrava. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I), skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986. Dobrovská, V., Stach, K.: Matematika II. Skripta VŠB - TU, Ostrava 1996. Dobrovská, V. a kol.: Cvičení z matematiky II. Skripta VŠB, Ostrava. Píšová, D. a kol.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Skripta VŠB, Ostrava 1989.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2102) Nerostné suroviny (6209R013) Informační a systémový management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku