714-0568/01 – Bakalářská matematika (BM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity7
Garant předmětuRNDr. Radoslava HradeckáGarant verze předmětuRNDr. Radoslava Hradecká
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JED20 Mgr. Lumír Jedelský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Funkce jedné reálné proměnné. Limita funkce, spojitost funkce. Derivace funkce jedné proměnné. Derivace vyšších řádů. Monotonnost, lokální extrémy, konvexnost, konkávnost, inflexe, asymptoty. Derivace parametricky zadané funkce. Lineární algebra. Determinanty. Aritmetické vektory, operace. Matice, hodnost matice, operace s maticemi. Soustavy lineárních algebraických rovnic.Analytická geometrie v prostoru. Geometrické vektory. Skalární, vektorový, smíšený součin a jejich užití. Analytické vyjádření roviny a přímky v prostoru. Integrální počet. Primitivní funkce a neurčitý integrál funkce jedné reálné proměnné, základní integrační metody - substituce, per partes, integrace racionálních lomených funkcí, iracionálních funkcí, goniometrických funkcí. Určitý integrál. Výpočet, substituce a per partes v určitém integrálu, užití. Diferenciální počet funkcí dvou proměnných. Definiční obor. Parciální derivace prvního a vyšších řádů. Tečná rovina a normála plochy. Extrémy funkcí dvou proměnných. Implicitně zadaná funkce. Diferenciální rovnice obyčejné. Diferenciální rovnice 1. řádu, druhy řešení. Separovatelné, homogenní a lineární rovnice. Lineární rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty, metoda neurčitých koeficientů. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic.

Povinná literatura:

Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I, II. Skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Skripta VŠB, Ostrava. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I), skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Vrbenská, H.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Láníček, J. a kol.: Cvičení z matematiky I. Skripta VŠB, Ostrava. Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I), skripta VŠB - TU, Ostrava 1997. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986. Dobrovská, V. a kol.: Cvičení z matematiky II. Skripta VŠB, Ostrava. Píšová, D. a kol.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Skripta VŠB, Ostrava 1989. Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.