714-0584/03 – Matematika na počítači a základy programování (MPaZP)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
MOR74 Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
SKA141 Mgr. Pavel Skalný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou seznámeni s použitím programu Matlab a se základy algoritmizace tak, aby byli schopni pomocí těchto prostředků řešit technické úlohy. Součástí předmětu je prezentace výsledků na internetu. Předmět navazuje na základní kurzy matematiky a rozvíjí uživatelské dovednosti při práci na počítači.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je řešení číselných úloh, řešení symbolických úloh a vytváření algoritmů a programů. V předmětu jsou posluchači seznámeni s počítačovými postupy řešení základních úlohy lineární algebry a matematické analýzy. Pro tyto účely se využívají standardní funkce programu Matlab a jeho symbolického toolboxu (Symbolic Math Toolbox). Také výuka programování probíhá v Matlabu. Pro prezentaci výsledků vytvoří studenti vlastní internetovou stránku, což předpokládá zvládnutí základů jazyka HTML.

Povinná literatura:

1. http://mdg.vsb.cz/M/

Doporučená literatura:

1. Doňar, B., Zaplatílek, K.: Matlab pro začátečníky. BEN, 2003. 2. Milda, M.: HTML pro začátečníky. KOPP, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky ======================================= Cvičení ------- Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě (5 - 20 b.), - absolvování písemných testů Za splnění podmínek získá student 5 b. Za testy může získat student 0 - 25 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 10 - 45 b). Zkouška ------- Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet. Písemná část zkoušky bude hodnocena 5 - 25 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 10 bodů. Součástí zkoušky je odevzdání a prezentace semestrálního projektu hodnoceného 0 - 30 body, bude-li projekt přijat, obdrží student nejméně 15 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Požadavky ke zkoušce odpovídají obsahu přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět navazuje nebo se vyučuje současně s předmětem Bakalářská matematika I.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek ================ 1.Základní principy počítače a počítačové sítě. Zpřístupnění dokumentů na internetu, základy jazyka HTML. 2.Základy programu GeoGebra, režimy práce a uživatelské prostředí, vytváření geometrických útvarů. Základní operace a funkce v programu GeoGebra vytváření proměnných, číselné operace, vyhodnocování výrazů, matematické funkce. 3.Logické a množinové operace: popis množin bodů v rovině. Úpravy a zjednodušování výrazů. Výpočet kořenů, numerické vyčíslení derivací. Zpracování a přenos obrázků (grafické formáty). 4.Limity, derivace a vyšetřování průběhu funkce, hledání extrémů. Řešení extremálních úlohy pomocí programu GeoGebra. 5.Základy Matlabu: režimy práce a uživatelské prostředí. Základní operace: vytváření proměnných, číselné a logické operace, vyhodnocování výrazů, struktura dat (binární, textové), jejich přenos a formátování. Tabelace a kreslení grafů funkcí a křivek, standardní funkce pro interpolaci a aproximaci. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy. 6.Úlohy lineární algebry (lineární soustavy, inverzní matice, determinant, hodnost), přesnost výsledků (počítačové epsilon). 7.Skripty a programové funkce, jejich volání, vstup a výstup dat. Podmíněný příkaz, příkazy cyklu, přepínač. Řešení vybraných úloh, iterační výpočty, numerické integrování, třídění. Osnova cvičení ============== 1. Základy použití počítače a počítačové sítě: zpřístupnění dokumentů na internetu, základy jazyka HTML. 2. Základy programu GeoGebra, režimy práce a uživatelské prostředí, vytváření geometrických útvarů. 3. Základní operace a funkce v programu GeoGebra vytváření proměnných, číselné operace, vyhodnocování výrazů, matematické funkce. Inverzní a složená funkce, tečna ke grafu funkce. 4. Výpočet kořenů, numerické vyčíslení derivací. 5. Logické a množinové operace: popis množin bodů v rovině. Zpracování a přenos obrázků (grafické formáty). 6. Úpravy a zjednodušování výrazů: limity, derivace a vyšetřování průběhu funkce, hledání extrémů. 7. Řešení extremálních úlohy. 8. Základy Matlabu: režimy práce a uživatelské prostředí. Základní operace: vytváření proměnných, číselné a logické operace, vyhodnocování výrazů, struktura dat (binární, textové), jejich přenos a formátování. 9. Tabelace a kreslení grafů funkcí a křivek, standardní funkce pro interpolaci a aproximaci. Grafy funkcí dvou proměnných, plochy. 10. Skripty a programové funkce, jejich volání, vstup a výstup dat. 11. Úlohy lineární algebry (lineární soustavy, inverzní matice, determinant, hodnost), přesnost výsledků (počítačové epsilon). 12. Podmíněný příkaz, příkazy cyklu, přepínač. 13.Řešení vybraných úloh, iterační výpočty, numerické integrování, třídění. 14. Odevzdání projektů. Hodnocení. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 25
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  15
                Písemka Písemka 25  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku