714-0591/03 – Počítačová grafika (PG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuMgr. Jiří DoležalGarant verze předmětuMgr. Jiří Doležal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• rozumět rozdílu mezi rastrovou a vektoru grafikou, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • orientovat se v základních grafických formátech • seznámit se s geometrickými i fyzikálními principy 3D modelování • umět charakterizovat křivky a plochy užívané v počítačové grafice

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Probíraná témata jsou určena pro každého běžného uživatele osobního počítače a jeho periferií. Nejdou příliš do hloubky, ale spíše se snaží ukázat, kam všude počítačová grafika zasahuje a jak se vypořádat s různými praktickými úkoly. Ve cvičení je průběžně řešen rámcový semestrální projekt - vytvoření krátké animované videosekvence dle vlastního námětu v prostředí programu POV-Ray a 3D model pomocí aplikace Google SketchUp.

Povinná literatura:

Moderní počítačová grafika [Žára, 2004] / Jiří Žára ... [et al.]. - 2., přeprac. a rozš. vyd.. - Brno : Computer Press, 2004 - 609 s., 16 s. obr. příl. : il. ISBN 80-251-0454-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu - dokončení úloh započatých ve cvičení - podle počtu dokončených úloh lze získat až 20 bodů, minimálně je pro zápočet nutné mít aspoň 5 bodů Semestrální projekt - vytvoření grafického díla dle vlastního námětu jednak pomocí programu POV-Ray a jednak v prostředí 3D modeláře Google SketchUp -námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - ve SketchUpu se hodnotí: geometrie a vzhled - celkově se hodnotí: nápad, vlastní iniciativa, celkový dojem Zkouška - zkouška bude rozdělena na tři části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu [max. 60 bodů] - početní úloha - podobná těm, které byly řešeny ve cvičení (pixely, dpi, bajty apod.) [max. 10 bodů] - teoretická otázka - náhodná volba (z níže uvedeného seznamu) následovaná stručným, jasným a výstižným výkladem (co je TO, jaké TO má vlastnosti, kde se TO používá) [max. 10 bodů] Seznam zkušebních otázek 1. Základní pojmy počítačové grafiky - rastrová, vektorová grafika 2. Základní barevné systémy - systémy RGB, CMY(K); další systémy 3. Metoda sledování paprsku - princip, vlastnosti 4. Zobrazovací soustava - CRT monitor, LCD panel, grafický adaptér 5. Skenování a tisk - princip fungování skenerů a tiskáren, jejich typy a vlastnosti 6. Grafické formáty - základní rastrové formáty, další typy formátů 7. Kompresní algoritmy - způsoby komprese grafických dat 8. Křivky počítačové grafiky - typy křivek, způsoby jejich určení, vlastnosti 9. Plochy počítačové grafiky - typy ploch, plátování, vlastnosti jednotlivých typů Bodové hodnocení - při udělení zápočtu je uděleno 20 bodů - praktická část zkoušky je hodnocena max. 60 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1. blok Základní pojmy, vlastnosti a vztahy rastrové a vektorové grafiky. Základní barevné systémy - RGB, CMY(K) a další; reprezentace barev v počítači. Metoda sledování paprsku - princip, vlastnosti, program POV-Ray. Grafické formáty - základní rastrové formáty, příklady vektorových formátů, způsoby komprese grafických dat. Tvorba animovaných videosekvencí - ukázky užití vhodného a dostupného free software. 2. blok 3D modelování pomocí programu Google SketchUp. Křivky počítačové grafiky - typy křivek, způsoby jejich určení, vlastnosti. Plochy počítačové grafiky - typy ploch, plátování, vlastnosti jednotlivých typů. Zobrazovací soustava - princip funkce CRT monitoru, LCD panelu; grafický adaptér. Skenování a tisk - principy fungování, základní parametry, praktické úlohy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 5 3
                Domácí cvičení Jiný typ úlohy 20  5 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 30 3
                Semestrální projekt Semestrální projekt 60  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní