714-0671/01 – Zobrazovací metody (ZM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti • ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody • obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na potřeby oboru umělecké slévárenství. Seznamuje studenty se základy některých zobrazovacích metod ( Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axo-nometrie, perspektiva ), rozvíjí prostorovou představivost a vede k přesnému a úhlednému grafickému projevu. Teoretické znalosti pak aplikuje na vhodných příkladech z praxe.

Povinná literatura:

Řehák, M.: Technická dokumentace. Ostrava, VŠB 1975. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I. Praha, SNTL 1967. Pospíšil, A., Menšík, M.: Technické kreslení – Deskriptivní geometrie pro II. ročník průmyslových škol stavebních. Praha, SPN 1961.

Doporučená literatura:

Pospíšil, A., Menšík, M. : Technické kreslení – Deskriptivní geometrie pro II. Ročník průmyslových škol stavebních. Praha, SPN 1961.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení povinná, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování 3 písemných testů (maximálně po 5 bodech). Za splnění podmínek získá student 5 b. Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 – 20 b. Zkouška Kombinovanou zkoušku tvoří praktická část (60 minut, příklady) a teoretická část (20 minut, teoretické otázky). Praktická část je hodnocena 0 - 60 body, teoretická část 0 - 20 body. Aby student u zkoušky uspěl musí získat v praktické části nejméně 25 bodů a v teoretické části nejméně 5 bodů. klasifikace získané body známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek ke zkoušce 1. Ohniskové vlastnosti kuželoseček, konstrukce kuželoseček 2. Princip osové afinity 3. Afinita mezi kružnicí a elipsou 4. Proužková konstrukce 5. Rytzova konstrukce 6. Vzájemná poloha dvou přímek v Mongeově projekci i v axonometrii 7. Bod a přímka v rovině, definice hlavních a spádových přímek roviny v M.p. 8. Bod a přímka v rovině v p.a. 9. Vzdálenost dvou bodů, bodu a přímky, bodu a roviny v M.p. 10. Odchylka dvou různoběžek v M.p. 11. Zobrazení kružnice v M.p. - obecně i ve zvláštní poloze 12. Zobrazení kružnice v některé průmětně v p.a. 13. Průnik roviny s hranolem - princip 14. Průnik roviny s jehlanem - princip 15. Průnik roviny s rotačním válcem - princip 16. Průnik roviny s kulovou plochou - princip 17. Klasifikace řezů na rotační kuželové ploše 18. Průnik přímky s tělesem - princip 19. Rotační plochy - vytvoření, zobrazení 20. Šroubovice - vytvoření, zobrazení 21. Šroubové plochy - vytvoření, zobrazení 22. Kosoúhlé promítání - princip, kavalírní a vojenská perspektiva 23. Perspektivní zobrazování - princip, základní pojmy 24. Zobrazení mnohoúhelníka a kružnice v základních rovinách (bodově) 25. Perspektiva jednoduchých geometrických těles

E-learning

Další požadavky na studenta

........................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Ohniskové vlastnosti kuželoseček - elipsa, hyperbola, parabola 2 Osová afinita a středová kolineace 3 Mongeova projekce - úlohy polohy , metrické úlohy 4 Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy, zářezová metoda 5 Kosoúhlé promítání - vojenská a kavalírní perspektiva 6 Řezy hranolu, jehlanu, koule a válce rovinou 7 Průsečíky přímky s tělesem 8 Šroubovice, šroubové plochy 9 Rotační plochy 10 Průniky rotačních ploch 11 Lineární perspektiva - základní pojmy 12 Lineární perspektiva - vázané metody 13 Lineární perspektiva - užití 14 Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku