714-0682/01 – Computing Technics and Graphic Systems II (VTGSII)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Miloslava TannenbergováSubject version guarantorMgr. Miloslava Tannenbergová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TAN30 Mgr. Miloslava Tannenbergová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3
Part-time Credit and Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

this course is closed

Teaching methods

Summary

The objective of the subject is to teach the student the algorithmic approach to the solution of problems as well as basic principles of programming, including basic data and program structures (sequence, branching, loop). At first, problems are solved on the level of the program flowchart rewritten immediately into the program in the Pascal language; this is processed so that the student may verify the correctness of the program (algorithm) at once. Emphasis is placed on procedures and functions. In the framework of the subject, the basic course is given on the spreadsheet program Excel that is together with MS Word the basic Windows application used most.

Compulsory literature:

Staňková, J., Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. Ostrava, VŠB 1998. Staňková, J., Tannenbergová, M.: Výpočetní technika a grafické systémy I. Ostrava, VŠB 1996. Krček, B., Kreml, P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Ostrava, VŠB 1993. Jinoch, J. aj.: Programování v jazyku Pascal. Praha, SNTL 1985. Ježowicz, E., Laga, J.: Základy programování v jazyku Pascal. Praha, SPN 1989. Hruška, T.: Pascal pro začátečníky. Praha SNTL 1989. Petroš: Turbo-Pascal 5.5 - Referenční příručka I, II. Zlín, MTZ 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Excel Pět typů listů sešitu v tabulkovém kalkulátoru Excel. Pracovní prostor (řádek hlavní nabídky, panely nástrojů, řádek vzorců, okno sešitu a stavový řádek). Tabulka a buňky. Ukončení práce. Práce se soubory. Základy práce s tabulkou (výběr buňky, souvislé oblasti buněk, nesouvislé oblasti buněk, sloupce, řádku, celé tabulky ). Zápis údajů do buněk. Konstanty a vzorce (konstanty číselné, textové, datové a časové, hodnoty logické a chybové, opravy chyb v údajích, zápis vzorců). Výpočty v tabulce. Ohraničení tabulky. Typy grafů a jejich použití. Algoritmizace Základní informace o algoritmizaci úloh, pojem algoritmu. Jazyk vývojových diagramů, základní příkazy, struktury příkazů a údajů. Programovací jazyk Pascal Struktura a zápis programu. Deklarace konstant a proměnných, standardní typy, výrazy. Jednoduché příkazy, příkaz vstupu a výstupu. Strukturované příkazy, podmíněný příkaz, příkaz cyklu. Deklarace typů. Datové struktury a práce s nimi. Podprogramy (procedury a funkce).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.