714-0791/01 – Bakalářský projekt I (BP I)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
VLC20 doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí a dovedností pro samostatné zpracování teoretické (rešeršní) části bakalářské práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen především na zpracování teoretické (rešeršní) části bakalářské práce. Studenti se seznámí s požadavky na bakalářskou práci, se způsobem citace literatury, dále s nejdůležitějšími informačními zdroji v tištěné nebo v elektronické formě pro oblast studijního oboru, na niž je bakalářská práce zaměřena. V další části předmětu pak studenti zpracovávají teoretickou (rešeršní) část své bakalářské práce pod vedením příslušných vedoucích. V případě, že to situace umožňuje, mohou studenti pracovat i na experimentální části bakalářské práce.

Povinná literatura:

http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 39s. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Sledování a vyhodnocení aktivity studentů v rámci jednotlivých fází semináře.

E-learning

Další požadavky na studenta

Využití počítačové podpory pro přípravu prezentace, zejména prostředí MS Power Point nebo TEX (Beamer).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura bakalářské práce. Formální náležitosti práce. Práce s literaturou, způsoby uvádění citací. Sestavování seznamu použitých literárních a jiných pramenů. Formulace cílů práce. Zásady pro zpracování úvodu práce a její rešeršní části. Samostatné zpracování úvodní části bakalářské práce. Prezentace výsledků jednotlivých studentů na semináři. Diskuze a vzájemná recenze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti je 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.