714-0927/03 – Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic (NŘODR)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity10
Garant předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Břetislav Krček, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFMT, FEI, FS, EKF, USP, HGF, FAST, FBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC20 RNDr. Břetislav Krček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Principy numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Základní jednokrokové a vícekrokovýé metody.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem první části předmětu je prohloubení znalostí o obyčejných diferenciálních rovnicích a jejich soustavách. Druhá (hlavní) část předmětu je zaměřena na numerické řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich soustavy.

Povinná literatura:

Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. Praha: SNTL, MVŠT, 1985.

Doporučená literatura:

Vitásek, E.: Numerické metody. Praha: SNTL 1987. Ralston, A.: Základy numerické matematiky. Praha: Academia, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Úvod Terminologie, třídění diferenciálních rovnic (DR) a jejich soustav Počáteční úlohy Převod DR rovnic vyššího řádu na soustavy DR prvního řádu Existence a jednoznačnost řešení počáteční úlohy Lipschitzova podmínka, podmínka vyjádřená pomocí parciálních derivací Podmíněnost počátečních úloh Numerické metody pro řešení počátečních úloh Princip metod pro řešení počátečních úloh Eulerova metoda Řád metody Chyby aproximace Konvergence metody Řád metody, řád Eulerovy metody a globální chyba Eulerovy metody Vliv zaokrouhlovacích chyb a odhad chyby metodou polovičního kroku Jednokrokové metody Metody Taylorova typu Metody Rungova-Kuttova typu, odhad chyby Vícekrokové metody Lineární k-kroková metoda Diskretizační chyba Přehled některých vícekrokových metod Stabilita řešení, výběr metody pro řešení počáteční úlohy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod Terminologie, třídění diferenciálních rovnic (DR) a jejich soustav Počáteční úlohy Převod DR rovnic vyššího řádu na soustavy DR prvního řádu Existence a jednoznačnost řešení počáteční úlohy Lipschitzova podmínka, podmínka vyjádřená pomocí parciálních derivací Podmíněnost počátečních úloh Numerické metody pro řešení počátečních úloh Princip metod pro řešení počátečních úloh Eulerova metoda Řád metody Chyby aproximace Konvergence metody Řád metody, řád Eulerovy metody a globální chyba Eulerovy metody Vliv zaokrouhlovacích chyb a odhad chyby metodou polovičního kroku Jednokrokové metody Metody Taylorova typu Metody Rungova-Kuttova typu, odhad chyby Vícekrokové metody Lineární k-kroková metoda Diskretizační chyba Přehled některých vícekrokových metod Stabilita řešení, výběr metody pro řešení počáteční úlohy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V001) Dopravní a manipulační technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V003) Dopravní technika a technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2303V002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (3902V010) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2301V013) Robotika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.