714-0951/02 – Matematická statistika a analýza dat (MSAD)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity10
Garant předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás a seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

1. Popisná statistika - statistický soubor s jedním argumentem, statistický soubor se dvěma argumenty, třídně rozdělený statistický soubor 2. Induktivní statistika - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz 3. Regresní analýza - aproximace metodou nejmenších čtverců, lineární regrese, nelineární regrese

Povinná literatura:

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012; http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura:

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky ======================================= Výuka probíhá formou individuálních konzultací. Požadavky ke zkoušce a otázky odpovídají osnově předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky jsou ekvivalentní obsahu předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody aproximace: Formulace úlohy a typy aproximací. Polynomická interpolace. Interpolace pomocí B-splajnů, beta-splajnů a ni-splajnů. Tvarové vlastnosti na nezápornost, monotonost a konvexitu. 2. Aproximace křivek a ploch: Fergusonovy, Beziérovy a Coonsovy křivky. Interpolační plochy určené sítí a okrajem. Plátování. 3. Fourierova transformace a její použití: Spojitá a diskrétní Fourierova transformace. Algoritmy rychlé Fourierovy transformace. Okenní transformace a časově-frekvenční analýza. 4. Waveletová transformace: Interpretace waveletové transformace. Wavelety jako funkce. Hierarchická struktura waveletový prostorů. Výpočty s wavelety. 5. Aplikace 1: Vyhlazovací algoritmy založené na Fourierově transformaci, minimali-začních vlastnostech splajnů a waveletové transformaci. Komprese dat. 6. Aplikace 2: Numerické řešení diferenciálních rovnic pomocí splajnů a waveletů. Omezení na tvarové vlastnosti řešení. 7. Aplikace 3: Speciální algoritmy řešení soustav lineárních rovnic založené na použití Fourierovy a waveletové transformace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1999/2000 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 0  0
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.