714-0951/03 – Matematická statistika a analýza dat (MSAD)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity10
Garant předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás a seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

1. Popisná statistika - statistický soubor s jedním argumentem, statistický soubor se dvěma argumenty, třídně rozdělený statistický soubor 2. Induktivní statistika - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz 3. Regresní analýza - aproximace metodou nejmenších čtverců, lineární regrese, nelineární regrese

Povinná literatura:

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012; http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura:

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky ======================================= Výuka probíhá formou individuálních konzultací. Požadavky ke zkoušce a otázky odpovídají osnově předmětu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky jsou ekvivalentní obsahu předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Popisná statistika - statistický soubor s jedním argumentem, statistický soubor se dvěma argumenty, třídně rozdělený statistický soubor 2. Induktivní statistika - náhodný výběr, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz 3. Regresní analýza - aproximace metodou nejmenších čtverců, lineární regrese, nelineární regrese

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2116) Nerostné suroviny (čtyřleté) (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.