716-0001/01 – Pedagogika (PEDAGOG)

Garantující katedraKatedra učitelství odborných předmětůKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Pelcerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSP, FBIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEL0027 Mgr. Lenka Pelcerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování tohoto jednosemestrálního kurzu by měli, kromě teoretického základu (pojmového aparátu), získat i potřebné pedagogické dovednosti – - stanovení cílů edukačního procesu, - řízení procesu edukace, - motivace a aktivizace v procesu edukace, - využití aktivizačních metod edukace a vhodných učebních pomůcek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení z pedagogiky jsou zaměřeny na osvojení základního pojmového aparátu z oblasti pedagogiky (předmět, struktura, vztah k ostatním vědám a základní pedagogická terminologie). Zvláštní pozornost je kladena na didaktiku dospělých (příprava a realizace školení).

Povinná literatura:

BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 129 s. ISBN 80-7184-381-4. JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. 3. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 65 s. ISBN 80-85931-07-9. JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 95 s. ISBN 80-85931-06-0. MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 3. dot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-7. MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 80-7357-045-9. MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2005. 202 s. ISBN 80-7238-220-9.

Doporučená literatura:

PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. 5. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a dopl. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X. PRŮCHA, J.-WALTEROVÁ, E.-MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál 1998. 292 s. ISBN 80-7178-029-4. ZEMANOVÁ, D.: Pedagogicko psychologické zvláštnosti učení dospělých. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1989. ZEMANOVÁ, D.: Učební pomůcka jako názorný prostředek výuky. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1990. ZEMANOVÁ, D. Pedagogická diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava projektu školení. Příprava samostatných výstupů studenty k jednotlivým tématům didaktiky dospělých.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pedagogika jako věda, její význam, historie. 2. Výchova a výchovný proces. 3. Pedagogický výzkum. 4. Vzdělávání – didaktika dospělých. 5. Vyučovací jednotka a příprava na ni – didaktický proces. 6. Cíle a zásady didaktického procesu. 7. Prostředky a organizační formy vzdělávání. 8. Didaktické metody ve vzdělávání. 9. Aktivizační metody ve vzdělávání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.