716-0001/01 – Pedagogika (PEDAGOG)

Garantující katedraKatedra učitelství odborných předmětůKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Pelcerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, USPUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEL0027 Mgr. Lenka Pelcerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti po absolvování tohoto jednosemestrálního kurzu by měli, kromě teoretického základu (pojmového aparátu), získat i potřebné pedagogické dovednosti – - stanovení cílů edukačního procesu, - řízení procesu edukace, - motivace a aktivizace v procesu edukace, - využití aktivizačních metod edukace a vhodných učebních pomůcek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení z pedagogiky jsou zaměřeny na osvojení základního pojmového aparátu z oblasti pedagogiky (předmět, struktura, vztah k ostatním vědám a základní pedagogická terminologie). Zvláštní pozornost je kladena na didaktiku dospělých (příprava a realizace školení).

Povinná literatura:

BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 129 s. ISBN 80-7184-381-4. JŮVA, V. Stručné dějiny pedagogiky. 3. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 65 s. ISBN 80-85931-07-9. JŮVA, V. Úvod do pedagogiky. 2. rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 95 s. ISBN 80-85931-06-0. MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. 3. dot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-7. MUŽÍK, J. Androdidaktika. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 80-7357-045-9. MUŽÍK, J. Didaktika profesního vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2005. 202 s. ISBN 80-7238-220-9.

Doporučená literatura:

PETTY, G. Moderní vyučování: Praktická příručka. 5. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 3. přeprac. a dopl. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 80-7367-047-X. PRŮCHA, J.-WALTEROVÁ, E.-MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál 1998. 292 s. ISBN 80-7178-029-4. ZEMANOVÁ, D.: Pedagogicko psychologické zvláštnosti učení dospělých. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1989. ZEMANOVÁ, D.: Učební pomůcka jako názorný prostředek výuky. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut, 1990. ZEMANOVÁ, D. Pedagogická diagnostika. 1. vyd. Ostrava: Hutnický institut 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava projektu školení. Příprava samostatných výstupů studenty k jednotlivým tématům didaktiky dospělých.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pedagogika jako věda, její význam, historie. 2. Výchova a výchovný proces. 3. Pedagogický výzkum. 4. Vzdělávání – didaktika dospělých. 5. Vyučovací jednotka a příprava na ni – didaktický proces. 6. Cíle a zásady didaktického procesu. 7. Prostředky a organizační formy vzdělávání. 8. Didaktické metody ve vzdělávání. 9. Aktivizační metody ve vzdělávání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok