717-2115/01 – Laboratorní praktikum z Fyziky I (LC FI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED0023 Ing. Jiří Bednář, Ph.D.
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy z teorie fyzikálního měření a nejistoty měření Popsat a objasnit fyzikální zákony, které jsou základem jednotlivých metod měření. Aplikovat metody měření a teorie nejistoty při praktickém měření fyzikálních veličin z oblasti mechaniky a termodynamiky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

Dvorský, R., Foukal, J.: Fyzikální měření (výběr) , VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1321-9 Halliday, D., Resnick, R. Walker, J.: Fyzika. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999.

Doporučená literatura:

Dokument EAL-R2/1997, Český institut pro akreditaci Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999. Horák, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958. http://physics.nist.gov/cuu/Units/background.html http://www.converter.cz/jednotky.htm http://www.cmi.cz/index.php?lang=1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

soustavná příprava na řešení jednotlivých laboratorních úloh

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je v návaznosti na předmět Fyzika I zaměřen na oblasti mechaniky a termodynamiky. 1. Úvod – instruktáž k metodice provedení jednotlivých experimentálních úloh. 2. Měření momentu setrvačnosti setrvačníku užitím pohybové rovnice 3. Měření poloměru setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla 4. Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla 5. Měření modulu pružnosti ve smyku z doby kmitu torzního kyvadla 6. Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře a metodou ležící kapky 7. Měření dynamické viskozity kapaliny Stokesovým viskozimetrem 8. Měření rychlosti zvuku ze zpoždění signálu v akustické trubici 9. Měření frekvence rozladění ladičky pomocí rázů 10. Měření Poissonovy konstanty metodou Clémentovou-Desormesovou

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní